0

แปลภาษาเนเธอร์แลนด์ แปลภาษาดัทช์ รับรองเอกสาร

Posted by kinglis_xnthai on Jul 26, 2011 in แปลภาษา

รับแปลภาษาเนเธอร์แลนด์/ดัตช์ และภาษาอื่นๆ ทุกประเภท ทุกภาษา

บริการแปลภาษาดัตช์?หรือภาษาเนเธอร์แลนด แปลภาษาเนเธอร์แลนด์/ดัตช์?โดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญภาษาเนเธอร์แลนด์/ดัตช์?แปลจากไทย <> เนเธอร์แลนด์/ดัตช์, อังกฤษ <>เนเธอร์แลนด์/ดัตช์?และหรืออื่นๆ

แปลภาษาดัทช์ ทุกประเภท ทุกภาษา ภาษาเนเธอร์แลนด์/ดัตช์ ไม่ใช่ภาษาสากลที่ใช้โดยทั่วไป? ต้องเป็นผู้ชำนาญภาษานี้เท่านั้นที่สามารถแปลได้อย่างถูกต้อง? สละสลวย และถูกหลักไวยากรณ์ ศูนย์แปลของเรามีนักแปลผู้เชี่ยวชาญภาษาเนเธอร์แลนด์/ดัตช์ โดยเฉพาะ ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน สามารถให้บริการแก่ท่านได้ ตรงตามความต้องการ และเรายังมีการตรวจสอบงานทุกครั้งโดยทีมงานมืออาชีพก่อนส่งงานถึงมือท่าน งานแปลที่ออกมาจึงมีคุณภาพมาก รับประกันความพึงพอใจ เรารับแปลงาน รับแปลเอกสาร ได้ทุกชนิด ทุกประเภท ไม่ว่างานจะด่วนแค่ไหน เราสามารถแปลงาน แปลเอกสาร แปลภาษา ให้ท่านได้ตรงเวลา และส่งงานให้ท่านได้ทุกวิธีตามที่ท่านต้องการ ท่านจะได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด

บริการรับแปลเอกสารของเรา ครอบคลุมบริการแปลบทความ คู่มือ งานวิจัยต่างๆ จดหมาย ข่าวโดยนักแปลเจ้าของภาษา และผู้เชี่ยวชาญภาษา ที่ได้รับการยอมรับในผลงานจากหลายบริษัทและบุคคลต่างๆมาแล้วมากมาย

นอกจากบริการแปลแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์ภาษาดัทช์ หรือพิมพ์อักษรดัทช์ตามแต่ที่ท่านต้องการอีกด้วย อย่าลืมติดต่อสอบถามเราก่อนวันนี้

ตัวอย่าง บริการงานแปลในปัจจุบันของเรา

  • แปลเอกสารราชการ ใบหย่า ใบรับรองโสด ใบจดทะเบียนต่างๆ เป็นภาษาดัทช์ ตามแต่ลูกค้าจะต้องการ
  • แปลคู่มือ บทความ ระเบียบบริษัท
  • แปลบทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ ตรวจแก้แกรมม่างานต่างๆ
  • แปลจดหมายติดต่อชาวต่างชาติ
  • แปลและแต่ง resume/ Staement of Purpose / Cover Letter / Essay ต่างๆ
  • บริการพิมพ์งาน พิมพ์ดีด พิมพ์เอกสาร ทุกภาษา

ติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ วันนี้

คุณภาพคือสิ่งที่เราคำนึงถึงตลอดเวลา ความพร้อม และความรวดเร็วในการทำงานก็เช่นกัน เราเตรียมพร้อมและทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านเสมอ บริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นงานแปลภาษาดัทช์ หรืองานแปลภาษาอื่นๆ เราก็พร้อมแล้วที่จะให้บริการแก่ท่าน ติดต่อสอบถามกับทีมงานนักแปลของเราได้ที่ ทีมงานแปลเอกสาร ภาษาเนเธอร์แลนด์/ดัตช์

ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่มอบให้เราได้ดูแล

 
0

รับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

Posted by kinglis_xnthai on Jul 26, 2011 in แปลเอกสารราชการ

บริการรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล หรือสถานฑูตประเทศต่างๆ

เราพบว่าลูกค้ายังประสบปัญหาไม่มีเวลาพอที่จะไปยื่นเรื่องรับรองเอกสารเองที่กงสุล หรือสถานฑูตต่างๆ การยื่นเรื่องที่กงสุลนั้น หากยื่นแบบธรรมดา จะต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันในการตรวจรับรอง ทำให้ต้องลางานไปสองวัน ถึงแจ้งวัฒนะ และต้องเดินทางไกลฝ่ารถติดอีก
ทางศูนย์แปลของเราจึงอำนวยความสะดวกกับท่านลูกค้าในขั้นสูงสุด โดยการให้บริการยื่นรับรองเอกสารที่กงสุล และสถานฑูตต่างๆให้ เพียงแต่ท่านรับรองมอบฉันทะให้เราเท่านั้น เราก็สามารถวิ่งงานและรับรองให้ท่านได้

ติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ วันนี้ เรายินดีที่จะใช้ความเชี่ยวชาญร่วมทศวรรษของเราในการให้บริการแปลเอกสาร รับรองเอกสาร รวมถึงยื่นเรื่องรับรองให้ท่านตั้งแต่เริ่มจนจบ ครบวงจร

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล วันนี้นอกจากบริการแปลเอกสาร?กับกรมการกงสุลแล้ว เรายังมีบริการยื่นเรื่องรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลด้วย เพื่อให้ตรงกับ concept one call service ของเรา โทรหาเราครั้งเดียว เสร็จธุระทุกอย่าง ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว

บริการแปลและรับรองเอกสารของเรา คิดราคาเดียว เป็นราคาแปลพร้อมรับรองเอกสาร ไม่มีการคิดราคาแปลอย่างเดียว และค่ารับรองเอกสารแยกต่างหาก

ติดต่อทีมงานแปลเอกสาร เพื่อทราบข้อมูลการจัดเตรียมเอกสาร การดำเนินการ และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์มากมาย

ส่งเอกสารเพื่อขอทราบข้อมูลในเบื้องต้นที่?translation2004@hotmail.com

หรือ หมายเลข T : 02-746 4164, 081-640 7412, 081-374 8495

ขอบคุณในความไว้วางใจที่มอบให้ทีมงานของเราเป็นผู้อำนวยความสะดวก

Tags:?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?

Tags: , , , , , , , , , , ,

Copyright © 2024 แปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ ทุกภาษา ทุกประเภท ร. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ แปลเอกสาร.net เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ภาษา Kingtranslations.