Comments Off on การแปลเอกสารเพื่อแจ้งเกิดบุตร

การแปลเอกสารเพื่อแจ้งเกิดบุตร

Posted by kinglis_xnthai on Aug 30, 2018 in บริการแปลเอกสาร

 

ในปัจจุบันเด็กที่เป็นลูกครึ่ง 2 สัญชาติมีมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นสิ่งที่จะตามมาก็คือ การแจ้งเกิดตามสัญชาติที่พ่อแม่เด็กต้องการ ซึ่งกฎเกณฑ์นั้นค่อนข้างซับซ้อนและขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศด้วย แต่ที่สำคัญมากๆ ก็คือ อย่างน้อยๆ ต้องมีการใช้บริการการแปลเอกสารแจ้งเกิดบุตร เพราะว่าการแจ้งเกิดนั้นส่วนมากแล้วจะต้องแจ้งที่สถานทูตของทางฝั่งคุณแม่และคุณพ่อ แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าจะให้เด็กเกิดมามีสัญชาติเป็นประเทศอะไรด้วย ดังนั้น? การแปลเอกสารแจ้งเกิดบุตรจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทและความสำคัญมากขึ้น มีการค้นหา (Search) จาก Google มากขึ้นถึงข้อมูลต่างๆ และรวมทั้งการหาศูนย์หรือบริษัทรับแปลเอกสารที่จะเข้ามาช่วยให้การแจ้งเกิดลักษณะนี้ง่ายขึ้นด้วย ที่แน่ๆ การจะแจ้งเกิดบุตร ต้องมีการแปลใบเกิดที่โรงพยาบาลหรือสถานคลอดบุตรออกให้ ก่อนจะไปแจ้งเกิดอย่างถูกต้อง โดยทั่วไปการแจ้งเกิดในประเทศต่างๆ อาจจะไม่เหมือนกันเลย ซึ่งมันเกี่ยวพันถึงธรรมเนียมและขนบประเพณีของแต่ละประเทศนั้นๆ ด้วย อาทิ หากเด็กเกิดในเกาหลี โดยมารดาเป็นเกาหลี และมารดาไม่ได้จดทะเบียนกับบิดา

 

เด็กที่เกิดมาต้องใช้นามสกุลของมารดาเท่านั้น หากต้องการใช้นามสกุลของบิดา ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการแจ้งเกิดให้บุตร และมารดาต้องเซ็นยินยอมว่าให้บุตรใช้นามสกุลของบิดาได้? นี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ แต่หากท่านได้อ่านได้หาข้อมูลเยอะมากขึ้นจะพบว่า บางประเทศการแจ้งเกิดบุตรมีความยุ่งยากมากและกฏหมายหรือระเบียบของการแจ้งเกิดแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีกด้วย แต่การแปลเอกสารแจ้งเกิดบุตรนั้น เป็นเรื่องพื้นฐานที่บิดามารดาต้องตระเตรียมไว้ เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ฉุกละหุก เวลาที่บุตรเกิดมา จะได้ทำเอกสารได้ครบถ้วนและทันท่วงที

 

ศูนย์รับแปลเอกสารในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่แล้วจะสามารถแปลเอกสารแจ้งเกิดบุตรได้ไม่ยาก เพราะว่าแบบฟอร์มของประเทศต่างๆ มักจะไม่แตกต่างกันมากนัก การแจ้งเกิดนั้นต้องมีการตระเตรียมเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็น สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของพ่อและแม่ สำเนาทะเบียนบ้านที่ต้องการให้บุตรย้ายชื่อเข้าไปอยู่ และเอกสารอื่นๆ อีกแล้วแต่จำเป็น

 

การแปลเอกสารแจ้งเกิดบุตรเป็นเรื่องพื้นฐานที่ศูนย์แปลเอกสารมักจะได้รับงานแบบนี้เสมอ ดังนั้นทุกศูนย์การแปลเอกสารมักจะมีรูปแบบหรือเรียกว่า Form ของการแปลที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว โดยทั่วไป ศูนย์การแปลเอกสารต่างๆ มักจะมีรูปแบบการแปลแบบนี้ครอบคลุมทั่วทุกประเภท โดยเฉพาะการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน เหตุที่การแปลเอกสารเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันก็เพราะว่า การดำรงชีวิตของคนไทย (หรือคนทั่วโลก) มีการเปลี่ยนแปลงไป เรามีการเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น เรารู้จักและติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลกมากขึ้น เรามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่อยู่ต่างประเทศมากขึ้น

 

เรามีการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ภาษาและการสื่อสารมีความจำเป็นขึ้นมาทันที โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ หรือภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษ ซึ่งเข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งเรามีปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติมากเท่าไร เราก็ต้องอาศัยการแปลเอกสารมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะหากเราไม่ได้มีความรู้ความสามารถของภาษาต่างประเทศนั้นๆ อย่างแตกฉาน เราก็ต้องอาศัยศูนย์การแปลภาษา ?ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันชายไทยก็มีภรรยาเป็นชาวต่างชาติมากมาย ส่วนหญิงไทยก็นิยมมีสามีเป็นชาวต่างชาติเนื่องด้วยโอกาสในการพบปะและการสื่อสารในปัจจุบันได้อำนวยให้ความรักข้ามชาติแบบนี้เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นหากเทียบกับสมัยก่อน

รับแปลเอกสาร

ดังนั้นการแปลเอกสารก็คือเครื่องมืออย่างหนึ่งในการทำให้ความรักข้ามชาติแบบนี้สมหวัง เมื่อสมหวังในความรัก มีการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ครองคู่กัน เป็นสามีภรรยากันก็ต้องใช้การแปลเอกสารเมื่อต้องการจดทะเบียนสมรส เมื่อมีบุตรจึงต้องใช้การแปลเอกสารเช่นกัน ซึ่งก็คือการแปลเอกสารแจ้งเกิดบุตร เรียกได้ว่า การแปลเอกสาร กลายเป็นปัจจัยที่จำเป็นสำหรับบางกลุ่มคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเราไม่สามารถแปลเอกสารเองได้ หรือไม่รู้ว่าต้องใช้เอกสารใดประกอบบ้างและขั้นตอนเป็นอย่างไร เพื่อตัดปัญหาหยุมหยิมเหล่านี้ เราก็แค่ใช้บริการศูนย์การแปลภาษา ซึ่งศูนย์การแปลภาษานั้นจะช่วยให้การแปลเอกสารแจ้งเกิดบุตรของท่านสะดวกและง่ายดายขึ้นเยอะเลยทีเดียว

Tags: , ,

 
Comments Off on ลูกค้าต่างจังหวัดห่างไกล นิยมให้เราดำเนินเรื่องรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลให้

ลูกค้าต่างจังหวัดห่างไกล นิยมให้เราดำเนินเรื่องรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลให้

Posted by kinglis_xnthai on Aug 29, 2018 in บริการแปลเอกสาร

ลูกค้าต่างจังหวัดห่างไกล นิยมให้เราดำเนินเรื่องรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลให้ สะดวก คุ้มค่า อยู่บ้านเฉยๆก็เรียบร้อย

 

หากวันนี้ท่านมีความจำเป็นต้องจัดเตรียมและดำเนินเรื่องรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล อาจจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆ หากท่านรู้จักเรา Top Translation ลูกค้าต่างจังหวัดห่างไกลทั่วทั้งประเทศไทย นิยมให้เราดำเนินเรื่องรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลให้ เพราะเราให้สะดวก คุ้มค่า ลูกค้าเพียงอยู่บ้านเฉยๆ เรื่องเอกสารเหล่านี้ก็เรียบร้อย ด้วยประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารนานนับหลายปีของ Top Translation เราทราบถึงความต้องการและความจำเป็นของการแปลเอกสารที่ต้องใช้กับราชการอย่างกรมการกงสุล ทำให้เราสามารถช่วยให้ท่านมีความสะดวกสบายได้ แต่ก่อน ท่านอาจจะต้องเข้ามาติดต่อและดำเนินการด้านเอกสารเอง ซึ่งคงไม่สะดวกสำหรับผู้ซึ่งอยู่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดไกลๆ ซึ่งหากจะเข้ามายัง กรมการกงสุล ต้องนั่งรถมาเป็นวันๆ นั่งเครื่องบินเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากมาย

แปลเอกสารราชการ

แต่สำหรับปัจจุบันนี้ ศูนย์แปลเอกสาร Top Translation ช่วยให้ท่านหมดกังวลกับปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่สั่งสมมานานปีของทีมงาน ศูนย์แปลเอกสาร Top Translation จะทำให้เรื่องเอกสารที่ดูยุ่งยากซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย และท่านไม่ต้องเดินทางเข้ามาจัดการเรื่องราวต่างๆ ด้วยตัวท่านเอง ท่านสามารถอยู่บ้านแล้วก็รอให้เราจัดการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ให้ได้ จะเห็นได้ว่า ศูนย์แปลเอกสาร Top Translation มีลูกค้าอยู่ทั่วทุกมุมของประเทศไทย ไม่ว่าลูกค้าทางภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคอีสาน ศูนย์แปลเอกสาร Top Translation ก็ให้บริการมาหมดแล้ว ที่เรามีลูกค้ามากมายทั่วทุกภูมิภาค ในประเทศไทย ก็นับเป็นการการันตีได้ว่า เนื้องานที่ผ่านมือของ ศูนย์แปลเอกสาร Top Translation มีความเป็นมืออาชีพ และมีความน่าเชื่อถือมากเพียงใด

 

ศูนย์แปลเอกสาร Top Translation เน้นย้ำเสมอถึงความต้องการหลักของลูกค้า และใส่ใจถึงความละเอียดและถูกต้องของงานแปลทุกๆ ชิ้น เราตรวจสอบก่อนนำส่งลูกค้าทุกครั้ง เพื่อลดความเสียหายหรือเสียเวลาของลูกค้า ทำให้ ศูนย์แปลเอกสาร Top Translation สามารถดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้ ด้วยความเอาใจใส่กับงานทุกๆ งานที่เราได้รับมอบหมายมา เราจึงเป็นที่รู้จักไม่เฉพาะบุคคลทั่วไป แต่ยังรวมถึงบริษัทต่างๆ แม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆ ที่มีชื่อเสียงในประเทศก็ล้วนเคยใช้บริการของ ศูนย์แปลเอกสาร Top Translation มาแล้วทั้งนั้น

 

ศูนย์แปลเอกสาร Top Translation มีลูกค้าต่างจังหวัดห่างไกลมากมาย ที่นิยมให้เราดำเนินเรื่องรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลให้ ทำไมลูกค้าทั่วประเทศไทยถึงนิยมใช้บริการของ ศูนย์แปลเอกสาร Top Translation นั่นก็เพราะว่า สะดวกและคุ้มค่า ลูกค้าหลายท่านไม่อยากเดินทางไกลเข้ามาจัดการเอกสารด้วยตัวเองเนื่องด้วยไม่รู้ขั้นตอน และหลายๆ ท่านอาจจะกลัวการติดต่อสื่อสารกับราชการ โดยเฉพาะกรมการกงสุล บางท่านไม่สะดวกกับการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ หรือไม่สะดวกจะเข้าไปติดต่อกับกรมการกงสุล ซึ่งบางท่านอาจจะรู้สึกว่ายุ่งยาก อาจจะต้องใช้เวลาหลายวันหรือหลายครั้งเข้าไปติดต่อเรื่องรับรองเอกสาร อยากจะอยู่บ้านเฉยๆก็เรียบร้อย

 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ศูนย์แปลเอกสาร Top Translation สามารถทำให้ท่านได้ ศูนย์แปลเอกสาร Top Translation นับว่าเป็นศูนย์แปลเอกสารที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ในประเทศไทย ดูได้จากจำนวนลูกค้าที่ต่างเคยใช้บริการของ ศูนย์แปลเอกสาร Top Translation ทาง ศูนย์แปลเอกสาร Top Translation ไม่ได้ถนัดเฉพาะเรื่องการแปลเอกสารเท่านั้น แต่ ศูนย์แปลเอกสาร Top Translation ยังสามารถช่วยในเรื่องของขั้นตอนและการจัดการด้านเอกสารราชการด้วย ซึ่งหมายความว่า ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องการแปลและขั้นตอนการจัดทำเอกสารหรือขอเอกสารรับรอง ไม่ต้องทุกข์ใจว่าจะไม่รู้เรื่องหากต้องติดต่อกรมการกงสุล ไม่ต้องคิดว่าท่านมาจากต่างจังหวัด อาจจะไม่รู้ขั้นตอนการดำเนินเรื่องขอเอกสารรับรองเพราะศูนย์แปลเอกสาร Top Translation เป็นผู้ช่วยของท่านในคนๆ เดียว โดยที่ท่านไม่ต้องไปหาผู้ช่วยอื่นๆ มาอีก เรียกได้ว่า All in one

 

รับแปลเอกสาร ดินแดง

นอกจากนั้นแล้ว เราไม่ได้แปลแค่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเท่านั้น เรายังสามารถช่วยท่านแปลภาษาอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเชีย และเกาหลี เป็นต้น ที่ผ่านมา ศูนย์แปลเอกสาร Top Translation ถนัดการแปลเอกสารทางราชการและงานแปลทั่วๆ ไป เนื่องด้วยทีมงานของ ศูนย์แปลเอกสาร Top Translation มีหลากหลายท่าน และแต่ละคนก็มีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไป ทำให้ ศูนย์แปลเอกสาร Top Translation สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ลูกค้าทั่วทุกจังหวัดมีการบอกปากต่อปาก หากพูดถึงการดำเนินเรื่องรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลต้องนึกถึง ศูนย์แปลเอกสาร Top Translation เพราะเราให้ท่านมากกว่าการแปลภาษา

Tags: , ,

Copyright © 2022 แปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ ทุกภาษา ทุกประเภท ร. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ แปลเอกสาร.net เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ภาษา Kingtranslations.