0

แปลใบมรณบัตร รับแปลพร้อมรับรองการแปลใบมรณบัตร

Posted by kinglis_xnthai on Mar 30, 2011 in ใบมรณบัตร

รับแปลใบมรณบัตร หนังสือรับรองการเสียชีวิต และแปลเอกสารราชการ อื่นๆ โดย ศูนย์การแปลชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านแปลเอกสาร?และรับรองเอกสาร วีซ่า กงศุล เอกสารรับรองต่างๆ และยื่นขอวีซ่า ที่สถานกงศุล

 

แปลเอกสารราชการ

ใบมรณบัตร หรือ หนังสือรับรองการเสียชีวิต?เป็นเอกสารสำคัญทางราชการอีกหนึ่งประเภท ที่มีเข้ามากันต่อเนื่อง ญาติของผู้เสียชีวิต หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ตาย จะแปลเอกสารดังกล่าว จากไทยเป็นอังกฤษ อังกฤษเป็นไทย ซึ่งสองภาษาดังกล่าว เป็นภาษาที่ถูกนำมาแปลมากที่สุด อาจเพราะโดยส่วนมากแล้ว ต้องนำไปให้กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทยรับรองก่อน จึงจะนำไปยื่นเรื่องที่หน่วยงานราชการของต่างประเทศได้

 

ทีมงานของเราเข้าใจดีว่า การแปลใบมรณบัตรนั้น ต้องอาศัยความแม่นยำ และความเข้าอก เข้าใจ เจ้าของเอกสารเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในส่วนของสาเหตุการเสียชีวิต ซึ่งบางครั้งอาจสร้างความสะเทือนใจให้แก่เจ้าของเอกสารได้ ทางบริษัทของเราจะปกปิด เนื้อหาเวลาที่แปลใบมรณบัตร ที่เราได้รับมอบหมายจากท่านลูกค้า ทุกประการ ไม่มีการแพร่งพรายใดๆ ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ เราจึงได้รับความไว้วางใจอย่างดีเสมอเรื่อยมา

 

รับแปลเอกสาร

ทางทีมงาน?แปลเอกสาร?รับแปล พร้อมรับรองคำแปลด้วยราคายุติธรรม และสามารถสอบข้อมูลเบื้องต้นในการยื่นเรื่องเอกสารดังกล่าว หรือ เอกสารราชการอื่นๆ

 

เราไม่ได้มีบริการเพียงการแปลใบมรณบัตรเท่านั้น แต่เรายังรับบริการแปลเอกสารราชการอื่นๆ ทุกประเภท ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ไม่ว่าเอกสารจะยากเย็น หรือแปลยากแค่ไหน เราก็สามารถแปลให้ได้ จากประสบการณ์อันยาวนานของเรา ตั้งแต่เอกสารทั่วไป อย่างเช่น การแปลทะเบียนบ้าน แปลบัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุลอื่นๆ จนถึงการแปลเอกสารราชการ เอกสารสำคัญยากๆ อาทิเช่น แปลโฉนดที่ดิน แปลเอกสารสัญญาทางด้านกฎหมาย หรือการแปลจดหมายทางราชการอื่นๆ

 

บริการแปลใบมรณบัตร หรือแปลหนังสือรับรองการเสียชีวิต ของศูนย์การแปล top translation มีอะไรบ้าง

1.?แปลใบมรณบัตร?ทั้งจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

2.?แปลใบมรณบัตร?จากภาษาอื่นๆ เป็นภาษาไทย

3. บริการรับรองเอกสาร กับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานทูตต่างๆ

 

ทำไมบริการแปลใบมรณบัตรของเรา จึงแตกต่าง

ประหยัด แม่นยำ ตรงเวลา ครบวงจร ต้อง ศูนย์การแปล Top Translation ของเราเท่านั้นมั่นใจในบริการ รับรองคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย ไม่เปลืองเงิน ไม่เสียเวลา

 

ตัวอย่างประเภทของเอกสารราชการอื่นๆ ที่เราให้บริการอยูู่ บริการแปลเอกสารราชการอื่นๆ ของเรา

Tags:?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?

Tags: , , , , , , , , , ,

Copyright © 2024 แปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ ทุกภาษา ทุกประเภท ร. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ แปลเอกสาร.net เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ภาษา Kingtranslations.