0

แปลเอกสารราชการ รับแปลพร้อมรับรองการแปลเอกสารราชการ

Posted by kinglis_xnthai on Jan 5, 2011 in แปลเอกสารราชการ

รับแปลเอกสารราชการ โดย ศูนย์การแปลชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านแปลเอกสาร และรับรองเอกสาร วีซ่า กงศุล เอกสารรับรองต่างๆ และยื่นขอวีซ่า ที่สถานกงศุล

**********************************************

ติดต่อทีมงานแปลเอกสาร โทรศัพท์ 02-746 4164, 081-374 8495,
081-640 7412 แฟกซ์ : 02-746 2589

E-mail : translation2004@hotmail.com

**********************************************

บริการแปลเอกสารราชการ รวดเร็ว แม่นยำ ฉับไว ราคาไม่แพง

เชื่อในประสบการณ์ของเรา มั่นใจในคุณภาพและงานบริการของเรา

ทุกชาติ ทุกประเทศในโลก ล้วนมีภาษา และเอกสารต่างๆ ในรูปแบบของตนเอง ที่เรียกได้ว่า เป็นภาษาทางการ หรือ แบบเอกสารของทางราชการ ไว้ติดต่อ สื่อสาร หรือ ใช้กับหน่วยงานราชการภายในประเทศโดยเฉพาะ

แต่เมื่อโลกเปิดกว้างขึ้น ภาษา หรือ เอกสารทางราชการที่เคยใช้เพียงหน่วยงานภายในประเทศ ก็แพร่ขยาย กระจายการใช้งานออกไปอย่างกว้างขวางทั่วโลก ทำให้เกิดการแปลภาษาราชการ หรือ?แปลเอกสารราชการขึ้น เอกสารดังกล่าว อาทิ?ทะเบียนบ้าน,?ใบเกิด,?ทะเบียนสมรส?หรือ?ใบประกอบการค้า/ใบจดทะเบียนการค้า?หรือ อื่นๆ อีกมากมาย ล้วนมีความสำคัญในการทำธุกรรมที่แตกต่างกัน เช่น เด็กเกิดที่ต่างประเทศ แต่ผู้ปกครองต้องการเพิ่มชื่อเด็กไว้ในทะเบียนบ้านในประเทศไทย จึงต้องนำใบเกิดมาแปล และรับรองการแปล?จากบริษัทที่จดทะเบียนการแปลถูกต้อง

หรือ เอกสารด้านการพาณิชย์ เพื่อนำไปประกอบการจดทะเบียนธุรกิจการค้าที่ต่างประเทศ?แปลเอกสารราชการต่างๆ อาทิ ใบเกรด ใบรับรองวุฒิการศึกษา?เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ เอกสารที่กล่าวมานี้ เป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงมีอีกมากมาย และแต่ละประเทศก็ใช้แบบฟอร์มที่แตกต่างกัน

แต่จะทำอย่างไรให้เอกสารดังกล่าว แปลและได้รับการรับรอง และสามารถนำไปใช้ยื่นหน่วยงานราชการได้จริง ทีมงานแปลเอกสารของเรามีคำตอบ ให้กับทุกแบบฟอร์ม ทุกภาษา

ติดต่อสอบถามการแปลเอกสารราชการ การแปลภาษา และรับรองการแปล?เช่น แปลไทย <> อังกฤษ, ไทย <> เยอรมัน, ไทย <> อิตาลี, ไทย <> รัสเซีย หรือ ภาษาต่า่งๆ เป็นภาษาอังกฤษ เช่น อังกฤษ <> จีน, อังกฤษ <> ญี่ปุ่น และ อีกมากมาย

ทีมงาน แปลเอกสาร?โทรศัพท์ : 0-2746-4164/ 081-640-7412 / 081-374-8495 แฟกซ์ 02-746 2589
Email : translation2004@hotmail.com

แปลพร้อมรับรองคำแปล และบริการจัดส่งเอกสารด่วนด้วยไปรษณีย์ไทย EMS หรือ พนักงานส่งเอกสาร (เก็บค่าส่งปลายทาง) หรือ ติดต่อรับเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงาน อ่อนนุช สาทร สีลม หรือ ซอยอารีย์ (พหลโยธิน)

มั่นใจในบริการ สะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย ไม่เปลืองเงิน ไม่เสียเวลา

?

Tags:?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
0

แปลสัญญา รับแปลพร้อมรับรองการแปลสัญญา กฎหมาย

Posted by kinglis_xnthai on Jan 4, 2011 in แปลสัญญา

รับแปลสัญญา กฎหมาย และแปลเอกสารราชการอื่นๆ โดย ศูนย์การแปลชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านแปลเอกสาร?และรับรองเอกสาร วีซ่า กงศุล เอกสารรับรองต่างๆ และยื่นขอวีซ่า ที่สถานกงศุล

แปลเอกสาร

การทำธุรกรรม หรือ ธุรกิจต่างๆ ที่ต้องมีเงื่อนไข มีการเซ็นเอกสารก่อนเริ่มดำเนินการ มีข้อตกลงมากมายให้ทำความเข้า ก่อนเริ่มดำเนินการ หรือ สุดท้าย คือ การปรับเงินหากผิดเงื่อนไข ทางคู่ค้า คู่ความ หรือ เรียกว่าคู่แต่งงานก็อาจมีได้เช่นกัน จะทำเอกสารขึ้นมา เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด หรือ การละเมิดข้อตกลง และให้ทั้งสองฝ่ายเซ็นรับทราบ และเก็บเอกสารไว้ฝ่ายละหนึ่งชุด ดังนั้นก่อนจะทำการเซ็นเอกสารต่างๆ จะต้องอ่าน และทำความเข้าใจ อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อป้องกันการผิดพลาด หรือ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน อันอาจนำมาซึ่งความเสียหาย ความขัดข้องในภายหน้า เช่น การฟ้องร้อง เป็นคดีความ การโดนปรับเงินหรือสูญเสียเงินจำนวนมหาศาล ทางทีมงานแปลเอกสารของเรา ขอเสนอบริการแปลเอกสารสัญญาต่างๆ เอกสารข้อตกลง เอกสารการทำความเข้าใจ?(MOU)?เอกสารการซื้อ/ขาย การเช่าห้องชุด การทำสัญญาว่าจ้างพนักงานชาวต่างชาติ การติอต่อธุรกิจกับต่างประเทศ หรือ สัญญาอื่นใด โดยนักแปลเจ้าของภาษา?หรือ?แปลโดยนักกฎหมาย?ซึ่งทำให้การทำธุรกรรมต่างๆ ง่ายขึ้น เพราะได้อ่านเอกสารด้วยภาษาที่เราถนัด อ่านแล้วเข้าใจ ไม่เยิ่นเย้อ หรือนำไปใช้งานที่ต่างประเทศได้จริง ทีมงานของเรามากมาย พร้อมให้บริการท่านด้วยผลงานยอดเยี่ยม ตรงเวลาและนำไปใช้งานได้จริง

ทุกภาษาเรามีคำตอบ ไทยเป็นอังกฤษ, อังกฤษเป็นไทย, ไทยเป็นจีน, จีนเป็นไทย, จีนเป็นอังกฤษ, อังกฤษเป็นจีน, ไทยเป็นญี่ปุ่น, ญี่ปุ่นเป็นไทย, ญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ, อังกฤษเป็นญี่ปุ่น, ไทยเป็นรัสเซีย, รัสเซียเป็นไทย, อังกฤษเป็นรัสเซีย, รัสเซียเป็นอังกฤษ และอีกมากมายหลายภาษา

ติดต่อ สอบถามการส่งเอกสารให้แปล การแปลภาษา?แปลเอกสาร?พร้อมรับรองเอกสารแปล หรือ ข้อมูลอื่นๆ ได้ที่

?

ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยรอยยิ้ม บริการเป็นกันเอง และราคายุติธรรม

Tags:?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
0

แปลคู่มือ/ระเบียบบริษัท รับแปลคู่มือระเบียบบริษัท

Posted by kinglis_xnthai on Jan 4, 2011 in แปลคู่มือ/ระเบียบบริษัท

รับแปลคู่มือ ระเบียบบริษัท และแปลเอกสารราชการอื่นๆ โดย ศูนย์การแปลชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านแปลเอกสาร และรับรองเอกสาร วีซ่า กงศุล เอกสารรับรองต่างๆ และยื่นขอวีซ่า ที่สถานกงศุล

**********************************************

ติดต่อทีมงานแปลเอกสาร โทรศัพท์ 02-746 4164, 081-374 8495,
081-640 7412 แฟกซ์ : 02-746 2589

E-mail : translation2004@hotmail.com

**********************************************

แปลคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การทำงานของเครื่องจักร การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่ต้องการผู้แปลที่เชี่ยวชาญ รู้จริง อ่านแล้วเข้าใจง่าย นำไปใช้งานได้จริง สามารถอธิบายให้พนักงานเข้าใจได้ทั้งระบบ เพราะมีคู่มือที่ทำให้เห็นภาพ หรือ จัดทำไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานในโรงงาน แม้กระทั่งในสำนักงานที่ต้องการคู่มือพนักงานไว้สื่อสาร ทำความเข้าใจกับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกภาษา ทางเรามีบริการท่านแล้ว

บริการแปลระเบียบบริษัท

ศูนย์แปลของเราให้บริการแปลระเบียบบริษัท เป็นภาษาต่างๆ งานแปลระเบียบบริษัทนี้ต้องอาศัย ความแม่นยำ และความเข้าใจในการทำงานรูปแบบ บริษัทเป็นอย่างสูง ในฐานะที่ดำเนินการในรูปแบบบริษัท และมีกฎระเบียบบริษัทเป็นของตนเองอยู่แล้ว เราจึงเข้าใจและสามารถแปลระเบียบบริษัท เป็นภาษาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ติดต่อเราวันนี้ เพื่อสอบถามรายละเอียดการแปลระเบียบบริษัทได้ค่ะ

บริการแปลคู่มือ

งานแปลคู่มือ ถือเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถ เฉพาะทางมากอีกประการหนึ่ง โรงงาน บริษัทต่างๆ หรือโปรแกรมการฝึกอบรมใดๆ ล้วนต้องใช้คู่มือประกอบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น คู่มืองานช่าง คู่มือการฝึกอบรม คู่มือความปลอดภัย และคู่มือการใช้งานต่างๆ หากมีผู้เข้าร่วมใช้งานเป็นชาติอื่นที่ไม่เข้าใจภาษาไทยแล้ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแปลคู่มือเหล่านี้เป็นภาษานั้นๆ ด้วยความถูกต้องแม่นยำ ชัดเจน

ลองคิดดูหากคุณใช้บริการ ผู้แปลคู่มือความปลอดภัย ที่ไม่แม่นยำ ไว้วางใจไม่ได้ และผู้ใช้นำไปใช้ประโยชน์ผิดรูปแบบ อาจสร้างอันตรายใหญ่หลวงได้

ศูนย์แปลของเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาด้านในการรับงานเหล่านี้ เช่นคู่มือวิศวกรรม และความปลอดภัย รวมถึงการจัดฝึกอบรมต่างๆ จึงรับประกันได้ว่า งานของท่านจะออกมาถูกต้อง แม่นยำ ฉับไว เชื่อถือ ไว้วางใจได้เสมอ ติดต่อกันวันนี้นะคะ สอบถามรายละเอียดได้ตามที่ท่านต้องการ

ทีมงานแปลเอกสาร?รับแปลคู่มือ?แปลเอกสารวีิธีการใช้งาน?ไทย<> อังกฤษ, ไทย<> จีน, ไทย<> ฝรั่งเศส, อังกฤษ<> ฝรั่งเศส, เวียดนาม,รัสเซีย,ญี่ปุ่น,เยอรมัน หรือมากมายหลายภาษา

ติดต่อ สอบถามการส่งเอกสารให้แปล การแปลภาษา?แปลเอกสาร?พร้อมรับรองเอกสารแปล หรือ ข้อมูลอื่นๆ ได้ที่

ทีมงาน แปลเอกสาร โทรศัพท์ 02 ? 746 4164, 081-374 8495, 081-640 7412 แฟกซ์ 02 ? 746 2589

E-mail : translation2004@hotmail.com

พนักงานและทีมงานของเราทุกท่าน ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยรอยยิ้ม และราคาเป็นกันเอง

Tags:?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?

Tags: , , , , , , , , , ,

Copyright © 2024 แปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ ทุกภาษา ทุกประเภท ร. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ แปลเอกสาร.net เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ภาษา Kingtranslations.