0

แปลใบเปลี่ยนนามสกุล บริการแปลใบเปลี่ยนนามสกุล โดยศูนย์การแปลเอกสารชั้นนำ

Posted by kinglis_xnthai on Jan 9, 2013 in แปลเอกสารราชการ

หนังสือราชการต่างๆ เป็นหนังสือที่มีความสำคัญมาก การแปลเอกสารราชการทุกชนิดต้องมีความละเอียด แม่นยำ ถูกหลักไวยากรณ์ หนังสือเปลี่ยนนามสกุลก็เช่นกัน การแปลหนังสือเปลี่ยนนามสกุลภาษาอังกฤษต้องใช้ความชำนาญ และความละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันการผิดพลาด

การที่ท่านจะแปลใบเปลี่ยนนามสกุลเหล่านั้น จึงจำเป็นต้องจ้างผู้มีประสบการณ์มาแปลเอกสารให้ท่าน เพื่อจะได้ทราบอย่างแน่นอน ว่าคำไหนควรจะใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ศูนย์การแปลชั้นนำของเรา เป็นคำตอบที่ดีที่สุด สำหรับการแปลใบเปลี่ยนนามสกุลเพื่อขอวีซ่า หรือเพื่อดำเนินธุรกิจ ธุรกรรมต่างๆ

บริการแปลใบเปลี่ยนนามสกุลตัวอย่างแปลใบเปลี่ยนนามสกุลถูกต้อง แม่นยำ ฉับไว ให้เราช่วยท่าน

การแปลใบเปลี่ยนนามสกุลแตกต่างจากการแปลเอกสารประเภทอื่น เพราะการแปลเอกสาร ประเภทอื่นนั้น เน้นถ้อยคำที่สละสลวย ผู้แปลต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาที่จะแปล และการแปลนั้นจะแปลตรงตัวเป๊ะๆ ไม่ได้ หากไม่มีเงื่อนไขเรื่องเวลาในการบีบคั้นมากเกินไปแล้วล่ะก็ ผู้แปลควรจะอ่านเนื้อหาทั้งหมดให้เข้าใจก่อน จะดีที่สุด ก่อนทำการแปล และศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารเหล่านั้น ก่อนที่จะทำการแปล ไม่ใช่อ่านไป แปลไป ตรงตัว งานแปลที่ออกมาจะอ่านไม่สละสลวยไม่เหมือนภาษาไทย

รับแปลเอกสาร

แต่การแปลใบเปลี่ยนนามสกุลนั้น กลับเป็นตรงกันข้าม ต้องอาศัยผู้แปลที่มีความละเอียด อดทนสูง ผู้แปลจะต้องสามารถแปลคำต่อคำได้เป็นอย่างดี เพราะในเอกสารจะแทบไม่มีศัพท์คำใด ที่เป็นประโยคเลย ต้องแปลออกมาให้ถูกต้อง เป๊ะ ใช้คำแทนที่ นิติกรณ์ กรมการกงสุล ไม่ยอมรับก็ไม่ได้ ต้องใช้คำที่ผู้ตรวจเอกสารที่กรมการกงสุล ยอมรับอยู่เท่านั้น ซึ่งก็หมายความว่า ผู้แปลเอกสารใบเปลี่ยนนามสกุลเหล่านี้ ต้อง update ตนเองอยู่เสมอด้วย ว่าในปัจจุบัน คำศัพท์ต่างๆ ที่นิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ยอมรับคือคำใด ต้องใช้คำได้ และห้ามใช้คำใด เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้จ้างแปล

เพราะเหตุใด บริการแปลใบเปลี่ยนนามสกุลของเราถึงแตกต่าง

 • เราเชี่ยวชาญเฉพาะในการแปลใบเปลี่ยนนามสกุลประสบการณ์สูง มีแบบฟอร์มแปลได้ทุกเอกสารที่ท่านต้องการ ไม่เพียงแต่แปลใบเปลี่ยนนามสกุลเท่านั้น
 • เราสามารถแปลได้ทุกภาษา เป็นทุกภาษา ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษ เหมือนอย่างที่ร้านแปลส่วนมากรับ เพราะเรามีนักแปลที่มีความรู้ ความสามารถเป็นของตนเอง รับงานได้ และให้คำปรึกษากับท่านได้ ทุกภาษา
 • เรามีบริการเสริมอื่นๆ นอกเหนือจากเพียงบริการแปลใบเปลี่ยนนามสกุลและเป็นบริการเสริมที่ได้คุณภาพ ราคามาตรฐาน อาทิเช่น
  • บริการ รับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
  • บริการรับรองเอกสารที่สถานทูตต่างๆ
  • บริการรับรองเอกสารกับทนาย หรือ กับกระทรวงยุติธรรม
  • บริการรับรอง notary public
  • บริการรับรองเอกสารอื่นๆ ตามที่ท่านร้องขอ

ตัวอย่างประเภทของเอกสารราชการอื่นๆ ที่เราให้บริการอยูู่ บริการแปลเอกสารราชการอื่นๆ ของเรา

Tags: , , , ,

 
0

แปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลใบเปลี่ยนนามสกุล รับแปลพร้อมรับรองการแปลใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล

Posted by kinglis_xnthai on Dec 16, 2010 in แปลใบเปลี่ยนชื่อ

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลใบเปลี่ยนนามสกุล และแปลเอกสารราชการอื่นๆ โดย ศูนย์การแปลชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านแปลเอกสาร และรับรองเอกสาร วีซ่า กงศุล เอกสารรับรองต่างๆ และยื่นขอวีซ่า ที่สถานกงศุล

============================================

คำศัพท์ของทางกรมการกงสุล อาจเปลี่ยนแปลงได้ ทางเราไม่อาจอัพเดทเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา แต่งานแปลของเราจะปรับตามศัพท์ใหม่ๆ ของทางนิติกรณ์ กรมการกงสุล เสมอ

หากท่านไม่ต้องการเสียเวลา ยุ่งยาก หรือกลัวว่า จะแปลไม่ถูกต้อง ไม่มีตราประทับรับรอง เซ็นรับรองคำแปลอย่างถูกต้อง สามารถติดต่อเราให้แปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลใบเปลี่ยนนามสกุลให้ท่านได้ เรามีบริการรับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ และบริการรับรองเอกสารอื่นๆ ให้ท่าน อย่างครบวงจร

 

แปลเอกสารวีซ่า

 

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อสอบถามบริการแปลเอกสาร?ทุกประเภท ของเรา

บริการแปลใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล และแปลเอกสารราชการอื่นๆ พร้อมรับรองเอกสาร กงศุล วีซ่า กระทรวงต่างประเทศ ด้วยความ ถูกต้อง แม่นยำ ฉับไว เฉพาะทาง

การเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เป็นของคู่กับความเชื่อของคนไทย ว่าจะทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้น สมหวัง ร่ำรวย มีคู่ครองที่ดี และสุดท้าย คือ ประสบความสำเร็จในชีวิต บางท่าน หรือ หลายท่าน เปลี่ยนกันหลายครั้ง เพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์กว่านี้ ทำให้เอกสารที่้ต้องนำติดตัว มีมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านต้องนำเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ไปติดต่อหน่วยงานราชการ เอกสารจำนวนมากมาย อาจทำให้ท่านสับสน ว่าต้องใช้ หรือ ไม่ต้องใช้ชุดใดบ้าง

ทางทีมงานแปลเอกสารของเรา ขอเสนอบริการแปลเอกสาร แปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลใบเปลี่ยนนามสกุล?ดังกล่าว พร้อมรับรองคำแปล ด้วยบริการรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และราคาประหยัด ยุติธรรม และแนบชุด จัดชุดเอกสารดังกล่าว เพื่อให้ท่านสะดวก ในการนำไปยื่นติดต่อหน่วยงานราชการได้อย่างง่ายดาย

 

แปลเอกสารราชการ

นอกจากการแปลเอกสารใบสูติบัตร และใบเกิด เป็นภาษาอื่นใดแล้ว เอกสารที่ท่านต้องนำไปติดต่อหน่วยงานราชการอีกประเภทหนึ่ง ทำสำคญไม่น้อยกว่ากัน คือ?ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ?หรือภาษาอื่นๆ พร้อมรับรองคำแปล ตามแต่ที่ได้รับการร้องขอ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล มากกว่าหนึ่งครั้ง ก็จำเป็นต้องแนบเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุลไปด้วยตามจำนวนครั้งเช่นกัน

เปลี่ยนชื่อกันทุกคน เปลี่ยนกันหลายครั้ง ต้องแปลหมดเลยหรือเปล่าคะ

เปลี่ยนนามสกุลด้วย ไม่เหมือนกับคุณพ่อ คุณแม่ ต้องทำอย่างไรครับ

ติดต่อเรา เพื่อปรึกษา และแนะนำข้อมูล หรือ รับบริการแปลเอกสาร?ได้แล้ววันนี้ ที่

?

แปลพร้อม รับรองคำแปล และบริการจัดส่งเอกสารด่วนด้วยไปรษณีย์ไทย EMS หรือ พนักงานส่งเอกสาร (เก็บค่าส่งปลายทาง) หรือ ติดต่อรับเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงาน อ่อนนุช สาทร สีลม หรือ ซอยอารีย์ (พหลโยธิน)

มั่นใจในบริการ สะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย ไม่เปลืองเงิน ไม่เสียเวลา

ตัวอย่างประเภทของเอกสารราชการอื่นๆ ที่เราให้บริการอยูู่ บริการแปลเอกสารราชการอื่นๆ ของเรา

Tags:?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Copyright © 2022 แปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ ทุกภาษา ทุกประเภท ร. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ แปลเอกสาร.net เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ภาษา Kingtranslations.