Comments Off on การแปลเอกสารเพื่อแจ้งเกิดบุตร

การแปลเอกสารเพื่อแจ้งเกิดบุตร

Posted by kinglis_xnthai on Aug 30, 2018 in บริการแปลเอกสาร

 

ในปัจจุบันเด็กที่เป็นลูกครึ่ง 2 สัญชาติมีมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นสิ่งที่จะตามมาก็คือ การแจ้งเกิดตามสัญชาติที่พ่อแม่เด็กต้องการ ซึ่งกฎเกณฑ์นั้นค่อนข้างซับซ้อนและขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศด้วย แต่ที่สำคัญมากๆ ก็คือ อย่างน้อยๆ ต้องมีการใช้บริการการแปลเอกสารแจ้งเกิดบุตร เพราะว่าการแจ้งเกิดนั้นส่วนมากแล้วจะต้องแจ้งที่สถานทูตของทางฝั่งคุณแม่และคุณพ่อ แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าจะให้เด็กเกิดมามีสัญชาติเป็นประเทศอะไรด้วย ดังนั้น? การแปลเอกสารแจ้งเกิดบุตรจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทและความสำคัญมากขึ้น มีการค้นหา (Search) จาก Google มากขึ้นถึงข้อมูลต่างๆ และรวมทั้งการหาศูนย์หรือบริษัทรับแปลเอกสารที่จะเข้ามาช่วยให้การแจ้งเกิดลักษณะนี้ง่ายขึ้นด้วย ที่แน่ๆ การจะแจ้งเกิดบุตร ต้องมีการแปลใบเกิดที่โรงพยาบาลหรือสถานคลอดบุตรออกให้ ก่อนจะไปแจ้งเกิดอย่างถูกต้อง โดยทั่วไปการแจ้งเกิดในประเทศต่างๆ อาจจะไม่เหมือนกันเลย ซึ่งมันเกี่ยวพันถึงธรรมเนียมและขนบประเพณีของแต่ละประเทศนั้นๆ ด้วย อาทิ หากเด็กเกิดในเกาหลี โดยมารดาเป็นเกาหลี และมารดาไม่ได้จดทะเบียนกับบิดา

 

เด็กที่เกิดมาต้องใช้นามสกุลของมารดาเท่านั้น หากต้องการใช้นามสกุลของบิดา ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการแจ้งเกิดให้บุตร และมารดาต้องเซ็นยินยอมว่าให้บุตรใช้นามสกุลของบิดาได้? นี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ แต่หากท่านได้อ่านได้หาข้อมูลเยอะมากขึ้นจะพบว่า บางประเทศการแจ้งเกิดบุตรมีความยุ่งยากมากและกฏหมายหรือระเบียบของการแจ้งเกิดแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีกด้วย แต่การแปลเอกสารแจ้งเกิดบุตรนั้น เป็นเรื่องพื้นฐานที่บิดามารดาต้องตระเตรียมไว้ เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ฉุกละหุก เวลาที่บุตรเกิดมา จะได้ทำเอกสารได้ครบถ้วนและทันท่วงที

 

ศูนย์รับแปลเอกสารในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่แล้วจะสามารถแปลเอกสารแจ้งเกิดบุตรได้ไม่ยาก เพราะว่าแบบฟอร์มของประเทศต่างๆ มักจะไม่แตกต่างกันมากนัก การแจ้งเกิดนั้นต้องมีการตระเตรียมเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็น สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของพ่อและแม่ สำเนาทะเบียนบ้านที่ต้องการให้บุตรย้ายชื่อเข้าไปอยู่ และเอกสารอื่นๆ อีกแล้วแต่จำเป็น

 

การแปลเอกสารแจ้งเกิดบุตรเป็นเรื่องพื้นฐานที่ศูนย์แปลเอกสารมักจะได้รับงานแบบนี้เสมอ ดังนั้นทุกศูนย์การแปลเอกสารมักจะมีรูปแบบหรือเรียกว่า Form ของการแปลที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว โดยทั่วไป ศูนย์การแปลเอกสารต่างๆ มักจะมีรูปแบบการแปลแบบนี้ครอบคลุมทั่วทุกประเภท โดยเฉพาะการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน เหตุที่การแปลเอกสารเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันก็เพราะว่า การดำรงชีวิตของคนไทย (หรือคนทั่วโลก) มีการเปลี่ยนแปลงไป เรามีการเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น เรารู้จักและติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลกมากขึ้น เรามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่อยู่ต่างประเทศมากขึ้น

 

เรามีการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ภาษาและการสื่อสารมีความจำเป็นขึ้นมาทันที โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ หรือภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษ ซึ่งเข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งเรามีปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติมากเท่าไร เราก็ต้องอาศัยการแปลเอกสารมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะหากเราไม่ได้มีความรู้ความสามารถของภาษาต่างประเทศนั้นๆ อย่างแตกฉาน เราก็ต้องอาศัยศูนย์การแปลภาษา ?ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันชายไทยก็มีภรรยาเป็นชาวต่างชาติมากมาย ส่วนหญิงไทยก็นิยมมีสามีเป็นชาวต่างชาติเนื่องด้วยโอกาสในการพบปะและการสื่อสารในปัจจุบันได้อำนวยให้ความรักข้ามชาติแบบนี้เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นหากเทียบกับสมัยก่อน

รับแปลเอกสาร

ดังนั้นการแปลเอกสารก็คือเครื่องมืออย่างหนึ่งในการทำให้ความรักข้ามชาติแบบนี้สมหวัง เมื่อสมหวังในความรัก มีการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ครองคู่กัน เป็นสามีภรรยากันก็ต้องใช้การแปลเอกสารเมื่อต้องการจดทะเบียนสมรส เมื่อมีบุตรจึงต้องใช้การแปลเอกสารเช่นกัน ซึ่งก็คือการแปลเอกสารแจ้งเกิดบุตร เรียกได้ว่า การแปลเอกสาร กลายเป็นปัจจัยที่จำเป็นสำหรับบางกลุ่มคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเราไม่สามารถแปลเอกสารเองได้ หรือไม่รู้ว่าต้องใช้เอกสารใดประกอบบ้างและขั้นตอนเป็นอย่างไร เพื่อตัดปัญหาหยุมหยิมเหล่านี้ เราก็แค่ใช้บริการศูนย์การแปลภาษา ซึ่งศูนย์การแปลภาษานั้นจะช่วยให้การแปลเอกสารแจ้งเกิดบุตรของท่านสะดวกและง่ายดายขึ้นเยอะเลยทีเดียว

Tags: , ,

 
0

แปลใบเกิด ใบสูติบัตร รับแปลพร้อมรับรองการแปลใบเกิด สูติบัตร

Posted by kinglis_xnthai on Dec 16, 2010 in แปลใบเกิด ใบสูติบัตร

ศูนย์แปลเอกสารชั้นนำ รับแปลใบเกิด แปลใบสูติบัตร (ทร.1 ทร.19-1)และแปลเอกสารราชการอื่นๆ โดย ศูนย์การแปลชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านแปลเอกสาร และรับรองเอกสาร วีซ่า กงศุล เอกสารรับรองต่างๆ และยื่นขอวีซ่า ที่สถานกงศุล

 

ตัวอย่าง การแปลสูติบัตร ทร. 1 แบบฟอร์มสูิติบัตร

แบบฟอร์ม การแปลสูติบัตร แปลใบเกิด ตามรายละเอียดด้านล่าง

(ขอบพระคุณ ศูนย์แปลเอกสาร คิงทรานสเลชั่น สำหรับ credit รูปภาพ)

แปลสูติบัตร

ทั้งนี้ คำศัพท์ของทางกรมการกงสุล อาจเปลี่ยนแปลงได้ ทางเราไม่อาจอัพเดทเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา แต่งานแปลของเราจะปรับตามศัพท์ใหม่ๆ ของทางนิติกรณ์ กรมการกงสุล เสมอ

หากท่านไม่ต้องการเสียเวลา ยุ่งยาก หรือกลัวว่า จะแปลไม่ถูกต้อง ไม่มีตราประทับรับรอง เซ็นรับรองคำแปลอย่างถูกต้อง สามารถติดต่อเราให้แปลสูติบัตร แปลใบเกิดให้ท่านได้ เรามีบริการรับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ และบริการรับรองเอกสารอื่นๆ ให้ท่าน อย่างครบวงจร

 

บริการรับแปลใบเกิด รับแปลใบสูติบัตร และรับแปลเอกสารราชการอื่นๆ พร้อมรับรองเอกสาร อย่างมืออาชีพ

ประสบการณ์ยาวนาน เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไว้ใจได้มานานปี

ใบเกิด หรือสูติบัตร เป็นเอกสารอย่างหนึ่งที่จำเป็นจะต้องแปล และจะต้องยื่นแนบไปเกือบทุกครั้งที่ท่านทำการยื่นขอเอกสารต่างๆ กับหน่วยงานราชการ สถานทูต เช่น การขอวีซ่า เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างประเทศ การ I20 และอีกมากมาย

ดังนั้นการแปลใบเกิด ใบสูติบัตร?ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งรุ่นเก่า รุ่นปัจจุบัน ใบเกิดของคนไทยที่เกิดในประเทศไทย เกิดที่ต่า่งประเทศ ใบเกิดของชาวต่างชาติ ดังนั้นจำเป็นอย่า่งยิ่งที่ท่านจะต้องหามืออาชีพ ที่จะช่วยเหลือท่านในการแปลใบเกิดเป็นภาษาอังกฤษ?หรือภาษาอื่นๆ เพื่อนำไปยื่นให้กับทางหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม เหล่านั้น ได้ทราบถึงพื้นเพ ที่มา ที่ไปของท่านอย่างถูกต้อง ด้วยการแปลใบเกิด หรือสูติบัตร ที่ถูกต้อง สะกด แม่นยำ ไม่ผิดเพี้ยน พร้อมรับรองคำแปล

 

ทั้งนี้ คำศัพท์ของทางกรมการกงสุล อาจเปลี่ยนแปลงได้ ทางเราไม่อาจอัพเดทเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา แต่งานแปลของเราจะปรับตามศัพท์ใหม่ๆ ของทางนิติกรณ์ กรมการกงสุล เสมอ

หากท่านไม่ต้องการเสียเวลา ยุ่งยาก หรือกลัวว่า จะแปลไม่ถูกต้อง ไม่มีตราประทับรับรอง เซ็นรับรองคำแปลอย่างถูกต้อง สามารถติดต่อเราให้แปลใบเกิด แปลสูติบัตรทะเบียนบ้านให้ท่านได้ เรามีบริการรับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ และบริการรับรองเอกสารอื่นๆ ให้ท่าน อย่างครบวงจร

 

แปลใบเกิด ใบสูติบัตร เพื่อยื่นขอรับรองกับสถานฑูต กงศุล วีซ่า และกระทรวงต่างประเทศ ต้องเราเท่านั้น!

ทางทีมงานแปลเอกสาร?มีบริการแปล ใบเกิด ไทย <> อังกฤษ, ไทย <> รัสเซีย, รัสเซีย <> อังกฤษ, เยอรมัน <> อังกฤษ และอีกมากมายหลายภาษา ที่ทางทีมงานแปลเอกสารของเรา พร้อมให้บริการ

แปลพร้อม รับรองคำแปล และบริการจัดส่งเอกสารด่วนด้วยไปรษณีย์ไทย EMS หรือ พนักงานส่งเอกสาร (เก็บค่าส่งปลายทาง) หรือ ติดต่อรับเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงาน อ่อนนุช สาทร สีลม หรือ ซอยอารีย์ (พหลโยธิน)

มั่นใจในบริการ สะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย ไม่เปลืองเงิน ไม่เสียเวลา

ตัวอย่างประเภทของเอกสารราชการอื่นๆ ที่เราให้บริการอยูู่ บริการแปลเอกสารราชการอื่นๆ ของเรา

Tags:?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Copyright © 2024 แปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ ทุกภาษา ทุกประเภท ร. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ แปลเอกสาร.net เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ภาษา Kingtranslations.