0

แปลเยอรมัน/แปลภาษาเยอรมัน รับแปลเอกสารเยอรมัน โดย ศูนย์แปลชั้นนำ

Posted by kinglis_xnthai on Jun 20, 2011 in แปลภาษา

แปลภาษาเยอรมัน และ รับรองเอกสารภาษาเยอรมัน

รับแปลเอกสารทุกชนิด ทุกภาษา โดยทีมผู้เชี่ยวชาญการแปลนับสิบปี ตรวจความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ รับแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน อิตาลี สเปน และอื่นๆ รวมทั้งภาษา ?เยอรมัน? เราชำนาญในการแปลเอกสารราชการทุกชนิด อาทิ เช่น หนังสือรับรอง พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎกระทรวง ประกาศทางราชการ ฯลฯ ทีมงานนักแปล ล่าม และทีมงานท่านอื่น ๆมีทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศผู้ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการแปลภาษา งานแปลเอกสารและงานล่ามในหลากหลายสาขาวิชา โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นนักแปลหรือล่ามโดยอาชีพ เพียบพร้อมไปด้วยคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ในงานด้านภาษา ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่างานแปลภาษา งานแปลเอกสารหรืองานบริการด้านภาษาอื่น ๆ จะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพและใส่ใจในความถูกต้องของสำนวน? เรามีบริการแปลด่วน ด้วยความถูกต้องแม่นยำ ตรวจสอบข้อมูลการแปลทุกครั้งก่อนส่งงานโดยเจ้าของภาษา ราคากันเอง ส่งด่วนได้ทั่วประเทศ

รับแปลภาษาเยอรมัน?แปลเยอรมันเป็นไทย แปลทะเบียนสมรสภาษาเยอรมันเป็นอังกฤษ แปลหนังสือรับรองภาษาเยอรมันเป็นไทย แปลประกาศนียบัตรเยอรมัน?เป็นไทย หรือ จากอังกฤษเป็นภาษาเยอรมัน?และ เอกสารอื่นๆ อีกมากมายที่แปลโดยนักแปลเจ้าของภาษา ติดต่อบริการแปลเอกสารของเราวันนี้ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเยอรมันที่เข้าใจภาษาเยอรมันอย่างลึกซึ้ง และถ่ายทอดได้ภาษาทางการ เพื่อยื่นหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ หรือ แปลจดหมาย คู่มือ เอกสารต่างๆ เพื่อสื่อสารถึงผู้รับได้อย่างลึกซึ้ง สละสลวย งดงาม

นอกจากบริการแปลภาษาเยอรมันแล้ว เรายังมีบริการรับพิมพ์เยอรมัน รับพิมพ์ภาษาเยอรมันหรือพิมพ์อักษรเยอรมันตามแต่ที่ท่านต้องการอีกด้วย อย่าลืมติดต่อสอบถามเราก่อนวันนี้

ตัวอย่างบริการแปลเอกสารภาษาเยอรมันของเราที่ผ่านมา

  • รับรองเอกสารภาษาเยอรมัน ขอวีซ่า กงสุล กระทรวงต่างประเทศ
  • รับแปลคู่มือพนักงาน
  • รับแปลคู่มือการใช้โทรศัพท์มือถือ
  • รับแปลคู่มือการฝึกอบรม
  • รับแปลคู่มือISO
  • รับแปลคู่มือความปลอดภัย
  • รับแปลคู่มือการทำงาน คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ
  • รับแปลคู่มือการใช้อุปกรณ์ การใช้งานเครื่องจักรต่างๆ

และเอกสารอื่นๆ อีกมากมาย ทุกประเภท ทุกภาษา

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อรับบริการแปลภาษาเยอรมันจากเรา

Tags: , ,

Copyright © 2024 แปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ ทุกภาษา ทุกประเภท ร. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ แปลเอกสาร.net เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ภาษา Kingtranslations.