Comments Off on การแปลเอกสารเพื่อโอนสัญชาติ

การแปลเอกสารเพื่อโอนสัญชาติ

Posted by kinglis_xnthai on Oct 10, 2018 in บริการแปลเอกสาร

แปลเอกสารราชการเมื่อเราต้องการย้ายสัญชาติ หรือโอนสัญชาติ ก็ต้องมีการแปลเอกสารเพื่อการโอนสัญชาติ ซึ่งการทำเอกสารการโอนสัญชาติ อาจจะยุ่งยากมากกว่าเอกสารด้านอื่นๆ เพราะการโอนสัญชาติ จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเอกสารทางราชการเยอะมาก เป็นเรื่องที่ต้องผูกพันและติดต่อกับสถานทูตด้วย หากการเตรียมเอกสารต่างๆ ทำอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขเยอะ จะทำให้การดำเนินงานด้านการโอนสัญชาติมีปัญหาติดขัด และต้องไปยื่นเรื่องใหม่อีกครั้ง หากเป็นการเสียเวลาด้วยซ้ำ เพราะการเดินทางไปติดต่อสถานที่ราชการนั้นไม่สะดวกสบายด้วยสภาพการจราจรในปัจจุบัน ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุด คือ การแปลเอกสารเพื่อโอนสัญชาติ ควรแปลโดยบริษัทรับจ้างแปลเอกสารที่เชื่อถือได้และมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารนี้มานาน เอกสารทั่วๆ ไป เราอาจจะแปลเองก็ได้ แต่หากเป็นเอกสารที่ต้องมีความซับซ้อนและใช้หลากหลายเอกสารควรใช้มืออาชีพมาช่วยแปลจะดีที่สุด

ในปัจจุบันมีบริการแปลเอกสารมากมายให้ท่านเลือก ทั้งประเภทบุคคลที่รับจ้างแปล และบริษัทที่รับจ้างแปล ซึ่งส่วนใหญ่จะมีค่าจ้างแปลงานเอกสารตามแต่ความยากง่าย ดังนั้นท่านควรเลือกสรรบริษัทที่ท่านคิดว่าเชื่อถือได้ บริษัทรับจ้างแปลเอกสารหลายแห่ง เปิดบริการมามากกว่า 10 ปี นั่นหมายความว่า ความน่าเชื่อถือก็ย่อมมีพอสมควร ดังนั้นต้องเลือกให้ดี เพราะการแปลเอกสารราชการในลักษณะนี้ต้องใช้มืออาชีพเข้ามาช่วย

การโอนสัญชาติ ต้องใช้เอกสารหลายตัวประกอบ ซึ่งต้องศึกษาและตรวจสอบก่อนที่จะเตรียมเอกสาร เพื่อที่จะได้แปลเอกสารที่จำเป็นได้อย่างครบถ้วน เอกสารที่ต้องใช้แปลก็ต้องชัดเจน เพื่อเวลาที่บริษัทแปล แปลเอกสารมาจะได้ถูกต้องทุกประการ การแปลเอกสารเป็นทักษะที่ต้องอาศัยความละเอียดและความถูกต้อง ดังนั้นต้องใช้ความระมัดระวัง หากแปลผิดพลาดอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินเอกสารในการแปลได้ หากจำเป็นต้องแปลเอกสารเพื่อโอนสัญชาติจึงต้องพิจารณาเลือกบริษัทที่รับจ้างแปลที่น่าเชื่อถือได้ การแปลเอกสารราชการมีหลายบริษัทรับจ้างแปลที่มีประสบการณ์ดังนั้นผู้จ้างจึงต้องเลือกตามแต่ความพอใจ เพราะราคาของการรับแปลเอกสารก็จะมีหลากหลายราคาแตกต่างกันไปเช่นกัน

Tags: ,

 
Comments Off on บริการรับแปลเอกสาร นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริการรับแปลเอกสาร นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

Posted by kinglis_xnthai on Sep 14, 2018 in แปลภาษา

แปลงาน

 

นิคมอุตสาหกรรมดังๆ มีหลายที่ แต่ที่เรามักจะติดหูมากเพราะเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีกว่า 800 บริษัทอีกทั้งรวมก็มีจำนวนพนักงานหลักหมื่นชีวิตทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนั้นก็คงไม่พ้น นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่เปิดตัวเมื่อปี พ.ศ. 2532 และมีบริษัทต่างชาติมากมายอาศัยอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนี้ เมื่อมีพนักงานรวมทุกบริษัทแล้วเป็นหลักหมื่น ดังนั้นกิจกรรมของพนักงานแต่ละคนก็หลากหลายด้วยเช่นกัน อาทิ เช่น การย้ายพนักงานไปประจำยังสาขาต่างประเทศ หรือการส่งพนักงานเข้าศึกษาต่อที่ต่างประเทศ การเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนพนักงานระหว่างสาขาไทยและต่างประเทศ ซึ่งนี่เป็นแค่เพียงส่วนน้อย เพราะกิจกรรมของแต่ละบริษัทอาจมากน้อยต่างกันได้ ยิ่งบริษัทที่มีสาขามากมายในต่างประเทศ และต้องการมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับสาขาต่างประเทศด้วยแล้ว ยิ่งต้องมีกิจกรรมมากกว่าบริษัทอื่นๆ ดังนั้นบริการรับแปลเอกสารตามนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ก็กลายเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูด้วยเช่นกัน เพราะเอกสารมากมายหลายประเภทที่ต้องใช้ ทำให้พนักงานแผนกที่ต้องดูแลเกี่ยวข้องไม่สามารถจัดการได้อย่างทันท่วงที จึงจำเป็นต้องมีบริษัทรับแปลเอกสารเหล่านี้เข้ามาช่วย แค่การขอวีซ่าเข้าบางประเทศสำหรับการไปประชุมยังสาขาต่างประเทศ ก็มีจำนวนมาก หากรวมๆ ทุกเอกสาร ทุกๆ กิจกรรมที่ต้องใช้บริการรับแปลเอกสารในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เรียกได้ว่าในแต่ละวันน่าจะมีหลายรายการเลยทีเดียว

 

เมื่อมีความต้องการบริการด้านนี้ บริษัทรับแปลเอกสารก็พร้อมที่จะสนองต่อความต้องการด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่า มีหลายบริษัทที่เข้ามามีบทบาทและหาฐานลูกค้าจากบริษัทใน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเหล่านี้เป็นจำนวนมาก จริงๆ แล้วแต่ละบริษัทก็มีแผนกบุคคลที่ช่วยดำเนินการด้านเอกสารเหล่านี้เช่นกัน แต่ว่าอาจจะไม่สามารถทำทุกเอกสารได้ครอบคลุม อีกทั้งการแปลเอกสารของราชการก็ต้องทำโดยผู้ชำนาญการ เนื่องด้วยเพราะเราต้องการหลีกเลี่ยงการดำเนินการซ้ำหลายๆ รอบ เพราะเสียเวลา และการเดินทางก็อาจไม่สะดวกอีกด้วย หากมีบริษัทรับแปลที่สามารถทำให้งานสะดวกราบรื่นกว่า ก็จะเป็นการดีกว่า อีกทั้งงานด้านอื่นๆ ที่พนักงานต้องทำก็มีล้นมืออีกด้วย

Tags: , ,

 
0

รับรองเอกสาร สถานทูตสิงคโปร์ แปลเอกสาร พร้อมยื่นรับรอง

Posted by kinglis_xnthai on Nov 4, 2013 in แปลเอกสารราชการ

บริการรับแปลเอกสารราชการทุกประเภท ของสิงคโปร์ พร้อม ยื่นรับรองเอกสาร สถานทูตสิงคโปร์

 

หากคุณมองหาบริษัทรับแปลเอกสาร ที่สามารถช่วยคุณในการดูแลทางด้านงานแปล ตลอดจนเป็นธุรในการดำเนินการ?รับรองเอกสาร ที่สถานทูตสิงคโปร์ให้กับคุณแล้วละก็ เราบริษัท Top Translation ยินดีรับหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยคุณ ในการดำเนินเรื่องตั้งแต่การแปลเอกสารที่สำคัญของคุณ อาทิ รับแปลเอกสารสูติบัตร รับแปลเอกสารการศึกษาต่างๆ ตลสอดจนเรายังดูแลเอกสารของคุณ ไปจนถึงนำเอกสารผ่านการรับรองเอกสาร สถานทูตสิงคโปร์ให้กับคุณแบบต่อเดียวจบ

แปลเอกสารราชการ

 

เพราะถ้าพูดถึงประเทศที่มีการแข่งขันสูงในแถบเอเชียบ้านเราอีกประเทศหนึ่ง เชื่อแน่ว่าประเทศสิงคโปร์ย่อมเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนครับ ด้วยรูปแบบทางการทำงานที่มีความเอาจริงเอาจัง มีระบบระเบียบที่สูงในการทำงานอีกประเทศหนึ่ง ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหางานที่สิงคโปร์จึงควรต้องพิจารณาด้านเอกสารในการจะนำไปใช้ยังประเทศสิงคโปร์ได้อย่างดี

 

ซึ่งหากคุณกำลังมองหาศูนย์การแปลภาษาในส่วนของเอกสารที่ต้องนำไปใช้ในการสมัครงานยังประเทศสิงคโปร์ที่สำคัญ อย่างเข่นใบรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจ เราสามารถดูแลในการดำเนินงานทางด้านแปลเอกสารเป็นภาษาต่างๆที่ทางบริษัททางสิงคโปร์ต้องการ และยังรับเรื่องในการนำเอกสารของคุณ เพื่อรับรองเอกสารกับสถานทูตสิงคโปร์ ด้วยการใส่ใจที่เต็มเปี่ยม และต้องการให้เอกสารทุกฉบับของคุณที่จะนำไปใช้ยังต่างประเทศ ได้แน่ใจแล้วว่า ได้ผ่านการรับรองเอกสาร สถานทูตสิงคโปร์เป็นไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งหลายท่านอาจจะต้องการผู้ช่วยเนื่องจากปัญหาเวลาน้อย ไม่สามารถดำเนินเรื่องเอกสารในการเดินทางไปรับรองเอกสาร ที่สถานทูตสิงคโปร์ด้วยตัวเองได้

 

เราก็มีบริการในการยื่นเรื่องเพื่อรับรองเอกสาร ที่สถานทูตสิงคโปร์ให้กับคุณได้อย่างแน่นอน เพียงคุณติดต่อมายังเราไว้ใจให้เราเป็นผู้ดูแลงานเอกสารที่จะนำไปใช้ยังประเทศสิงคโปร์ทั้งหมดให้เราดูแล คุณจะได้มีเวลาเตรียมตัวในส่วนการดำเนินเรื่องส่วนอ่น และโดยเฉพาะผู้ที่มีวันหยุดในการทำงานจำกัดและไม่อยากใช้วันลากิจลาพักร้อน เราสามารถเป็นผู้ช่วยในเรื่องเอกสารทั้งหมดของคุณได้เสมือนเป็นเลขาส่วนตัวในการแปลเอกสารให้กับคุณครับ

Tags: , , , , ,

 
0

แปลบัตรข้าราชการ รับรองเอกสาร ทุกประเภท

Posted by kinglis_xnthai on Oct 3, 2011 in แปลเอกสารราชการ

แปลบัตรข้าราชการ และรับแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษา พร้อมรับรองเอกสาร และบริการด้านภาษาอื่นๆ จาก ศูนย์การแปลของเรา

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร ทุกประเภท ทุกภาษา เรามีบริการแปลบัตรข้าราชการเป็นภาษาต่างๆ ด้วยความเป็นมืออาชีพ พร้อมรับรองเอกสาร เพื่อยื่นต่อหน่วยงานต่างๆ และบริการยื่นรับรองเอกสารให้ท่านเสร็จสรรพเรียบร้อย

เอกสารสำคัญประการหนึ่งที่เรามักได้รับการเรียกร้องให้แปลเสมอ ก็คือบัตรประจำตัวข้าราชการ และเอกสารข้าราชการต่างๆ เอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารเฉพาะที่ต้องใช้ศูนย์แปลเอกสาร และบริษัทที่มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารเหล่านี้มาเป็นเวลานาน

หลายท่านประสบปัญหา ในการหาศูนย์แปลที่ไว้ใจได้ และมีประสบการณ์เพียงพอ ดังจะเห็นได้จากการที่หลายคนเข้าไปตั้งคำถาม เพื่อหาผู้แนะนำในเว็บไซต์ต่างๆ อาทิเช่น pantip หรือเว็บเฉพาะเกี่ยวกับการเดินทาง ท่องเที่ยวต่างๆเป็นต้น

ต่อไปนี้ ไม่ต้องคิด ไม่ต้องหาข้อมูลอะไรให้มากมายอีกต่อไปครับ โทรหาหรืออีเมล์หาเราครั้งเดียว ทุกเรื่องจบ

?

ศูนย์การแปลของเรา มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในการแปลเอกสารรับรอง เอกสารสารราชการ และเอกสารสำคัญต่างๆมาเป็นเวลานาน หากท่านเป็นข้าราชการ หรือพนักงานหน่วยงานของรัฐต่างๆที่มีบัตรประจำตัว และเอกสารต่างๆที่ต้องการแปล ติดต่อเรามาได้เลยครับ ไม่ต้องลังเล รับประกันความพึงพอใจ ด้วยบริการ one call service เพียงโทรศัพท์ครั้งเดียว งานก็เสร็จสมบูรณ์จัดส่งให้ถึงบ้าน โดยที่ท่านไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว

ติดต่อศูนย์การแปลของเราวันนี้ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจ เรารับประกันว่าบัตรข้าราชการของท่านจะได้รับการแปล และรับรองเอกสารอย่างถูกต้อง ด้วยราคาที่เป็นธรรมอย่างแน่นอน

นอกจากบริการแปลแล้ว เรายังมีบริการรับยื่นเรื่องรับรองเอกสารที่กงสุล หรือกระทรวงต่างประเทศตามที่ท่านต้องการ ยิ่งประหยัดเวลา ยิ่งประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นไปอีก ติดต่อเราครั้งเดียว ท่านจะได้รับบริการทุกอย่าง เสร็จสมบูรณ์

Tags:?,?,?,?,?,?

Tags: , , , , ,

 
0

แปลเอกสารราชการ รับแปลพร้อมรับรองการแปลเอกสารราชการ

Posted by kinglis_xnthai on Jan 5, 2011 in แปลเอกสารราชการ

รับแปลเอกสารราชการ โดย ศูนย์การแปลชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านแปลเอกสาร และรับรองเอกสาร วีซ่า กงศุล เอกสารรับรองต่างๆ และยื่นขอวีซ่า ที่สถานกงศุล

**********************************************

ติดต่อทีมงานแปลเอกสาร โทรศัพท์ 02-746 4164, 081-374 8495,
081-640 7412 แฟกซ์ : 02-746 2589

E-mail : translation2004@hotmail.com

**********************************************

บริการแปลเอกสารราชการ รวดเร็ว แม่นยำ ฉับไว ราคาไม่แพง

เชื่อในประสบการณ์ของเรา มั่นใจในคุณภาพและงานบริการของเรา

ทุกชาติ ทุกประเทศในโลก ล้วนมีภาษา และเอกสารต่างๆ ในรูปแบบของตนเอง ที่เรียกได้ว่า เป็นภาษาทางการ หรือ แบบเอกสารของทางราชการ ไว้ติดต่อ สื่อสาร หรือ ใช้กับหน่วยงานราชการภายในประเทศโดยเฉพาะ

แต่เมื่อโลกเปิดกว้างขึ้น ภาษา หรือ เอกสารทางราชการที่เคยใช้เพียงหน่วยงานภายในประเทศ ก็แพร่ขยาย กระจายการใช้งานออกไปอย่างกว้างขวางทั่วโลก ทำให้เกิดการแปลภาษาราชการ หรือ?แปลเอกสารราชการขึ้น เอกสารดังกล่าว อาทิ?ทะเบียนบ้าน,?ใบเกิด,?ทะเบียนสมรส?หรือ?ใบประกอบการค้า/ใบจดทะเบียนการค้า?หรือ อื่นๆ อีกมากมาย ล้วนมีความสำคัญในการทำธุกรรมที่แตกต่างกัน เช่น เด็กเกิดที่ต่างประเทศ แต่ผู้ปกครองต้องการเพิ่มชื่อเด็กไว้ในทะเบียนบ้านในประเทศไทย จึงต้องนำใบเกิดมาแปล และรับรองการแปล?จากบริษัทที่จดทะเบียนการแปลถูกต้อง

หรือ เอกสารด้านการพาณิชย์ เพื่อนำไปประกอบการจดทะเบียนธุรกิจการค้าที่ต่างประเทศ?แปลเอกสารราชการต่างๆ อาทิ ใบเกรด ใบรับรองวุฒิการศึกษา?เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ เอกสารที่กล่าวมานี้ เป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงมีอีกมากมาย และแต่ละประเทศก็ใช้แบบฟอร์มที่แตกต่างกัน

แต่จะทำอย่างไรให้เอกสารดังกล่าว แปลและได้รับการรับรอง และสามารถนำไปใช้ยื่นหน่วยงานราชการได้จริง ทีมงานแปลเอกสารของเรามีคำตอบ ให้กับทุกแบบฟอร์ม ทุกภาษา

ติดต่อสอบถามการแปลเอกสารราชการ การแปลภาษา และรับรองการแปล?เช่น แปลไทย <> อังกฤษ, ไทย <> เยอรมัน, ไทย <> อิตาลี, ไทย <> รัสเซีย หรือ ภาษาต่า่งๆ เป็นภาษาอังกฤษ เช่น อังกฤษ <> จีน, อังกฤษ <> ญี่ปุ่น และ อีกมากมาย

ทีมงาน แปลเอกสาร?โทรศัพท์ : 0-2746-4164/ 081-640-7412 / 081-374-8495 แฟกซ์ 02-746 2589
Email : translation2004@hotmail.com

แปลพร้อมรับรองคำแปล และบริการจัดส่งเอกสารด่วนด้วยไปรษณีย์ไทย EMS หรือ พนักงานส่งเอกสาร (เก็บค่าส่งปลายทาง) หรือ ติดต่อรับเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงาน อ่อนนุช สาทร สีลม หรือ ซอยอารีย์ (พหลโยธิน)

มั่นใจในบริการ สะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย ไม่เปลืองเงิน ไม่เสียเวลา

?

Tags:?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Copyright © 2024 แปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ ทุกภาษา ทุกประเภท ร. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ แปลเอกสาร.net เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ภาษา Kingtranslations.