0

รับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

Posted by kinglis_xnthai on Jul 26, 2011 in แปลเอกสารราชการ

บริการรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล หรือสถานฑูตประเทศต่างๆ

เราพบว่าลูกค้ายังประสบปัญหาไม่มีเวลาพอที่จะไปยื่นเรื่องรับรองเอกสารเองที่กงสุล หรือสถานฑูตต่างๆ การยื่นเรื่องที่กงสุลนั้น หากยื่นแบบธรรมดา จะต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันในการตรวจรับรอง ทำให้ต้องลางานไปสองวัน ถึงแจ้งวัฒนะ และต้องเดินทางไกลฝ่ารถติดอีก
ทางศูนย์แปลของเราจึงอำนวยความสะดวกกับท่านลูกค้าในขั้นสูงสุด โดยการให้บริการยื่นรับรองเอกสารที่กงสุล และสถานฑูตต่างๆให้ เพียงแต่ท่านรับรองมอบฉันทะให้เราเท่านั้น เราก็สามารถวิ่งงานและรับรองให้ท่านได้

ติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ วันนี้ เรายินดีที่จะใช้ความเชี่ยวชาญร่วมทศวรรษของเราในการให้บริการแปลเอกสาร รับรองเอกสาร รวมถึงยื่นเรื่องรับรองให้ท่านตั้งแต่เริ่มจนจบ ครบวงจร

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล วันนี้นอกจากบริการแปลเอกสาร?กับกรมการกงสุลแล้ว เรายังมีบริการยื่นเรื่องรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลด้วย เพื่อให้ตรงกับ concept one call service ของเรา โทรหาเราครั้งเดียว เสร็จธุระทุกอย่าง ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว

บริการแปลและรับรองเอกสารของเรา คิดราคาเดียว เป็นราคาแปลพร้อมรับรองเอกสาร ไม่มีการคิดราคาแปลอย่างเดียว และค่ารับรองเอกสารแยกต่างหาก

ติดต่อทีมงานแปลเอกสาร เพื่อทราบข้อมูลการจัดเตรียมเอกสาร การดำเนินการ และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์มากมาย

ส่งเอกสารเพื่อขอทราบข้อมูลในเบื้องต้นที่?translation2004@hotmail.com

หรือ หมายเลข T : 02-746 4164, 081-640 7412, 081-374 8495

ขอบคุณในความไว้วางใจที่มอบให้ทีมงานของเราเป็นผู้อำนวยความสะดวก

Tags:?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?

Tags: , , , , , , , , , , ,

Copyright © 2024 แปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ ทุกภาษา ทุกประเภท ร. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ แปลเอกสาร.net เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ภาษา Kingtranslations.