0

แปลภาษาเวียดนาม/แปลเวียดนาม รับแปลเอกสารเวียดนาม โดย ศูนย์แปลชั้นนำ

Posted by kinglis_xnthai on Jun 20, 2011 in แปลภาษา

แปลภาษาเวียดนาม รับรองเอกสารภาษาเวียดนาม

เราคือศูนย์บริการงานด้านภาษาแบบครบวงจรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยให้บริการแก่ธุรกิจในระดับนานาชาติมาเป็นเวลานาน อาทิเช่น งานบริการด้านภาษา งานแปลเอกสารและงานล่ามเพื่อการเจรจากันในเชิงธุรกิจหรือสังสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปนและภาษาอื่น ๆ อีกกว่า 30 ภาษา รวมทั้งภาษาเวียดนาม ประเทศเพื่อนบ้านของเรา ซึ่งในปัจจุบันเป็นประเทศที่ผู้คนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว รวมทั้งไปประกอบธุรกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาภาษาเวียดนามเป็นอย่างดี ศูนย์แปลเอกสารของเราพร้อมให้บริการแก่ท่านในทุกๆ ด้าน ที่ท่านต้องการ เพื่อการประกอบธุรกิจหรือการติดต่อเจรจาของท่านเกิดประสิทธิภาพสูงสุด.

ทีมงานนักแปล ล่ามและครูสอนภาษาของเรา มีทั้งคนไทยและผู้ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง เพียบพร้อมไปด้วยคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ในงานด้านภาษา ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจในความถูกต้องของสำนวน ความหมาย รวมไปถึงการเลือกใช้คำได้ถูกต้อง เพื่อบรรลุงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ศูนย์แปลภาษาเวียดนาม?รับแปลภาษาเวียดนาม?และภาษาอื่นๆ ทุกประเภท เราให้บริการแปลเอกสาร?ด้วยประสบการณ์ยาวนาน รับจ้างแปลเอกสารเวียดนาม?เป็นภาษาไทย แปลจดหมาย แปลบทเพลง แปลบทหนัง/ภาพยนตร์ แปลบทความ ภาษาไทยเป็นเวียดนามภาษาเวียดนามเป็นไทย, อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆอีกมากมายด้วยนักแปลเจ้าของภาษา

นอกจากบริการแปลภาษาเวียดนามแล้ว เรายังมีบริการรับพิมพ์เวียดนาม รับพิมพ์ภาษาเวียดนาม หรือพิมพ์อักษรเวียดนามตามแต่ที่ท่านต้องการอีกด้วย อย่าลืมติดต่อสอบถามเราก่อนวันนี้

บริการแปลภาษาเวียดนามของเรา อาทิเช่น

 • แปลเอกสารสำคัญ แปลเอกสารรับรอง แปลเอกสารราชการ พร้อม รับรองเอกสาร
 • รับแปลสูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า
 • แปลเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิ, รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
 • แปลงบการเงิน งบดุลงบกำไรขาดทุน รายงานผู้สอบบัญชี แปลรายงานประจำปี แปลหนังสือรับรองบริษัท
 • แปลเอกสารคู่มือ การปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แปลเอกสารการฝึกอบรม แปลสิทธิบัตร แผ่นพับโฆษณา
 • บริการเขียน resume และจดหมายแนะนำตัว (Cover Letter)
 • แปลหนังสือเรียน ข่าวสาร แปลบทความ วิชาการ และข่าวสารภาษาต่างชาติ
 • แปลเว็บไซต์ และ เว็บเพจพัฒนาเว็บไซต์ โปรโมท
 • แปลเพลง แปลเพลงสากล แปลเนื้อเพลงสากล ต่างๆ
 • แปล และ แก้ไขวิทยานิพนธ์ และบทคัดย่อ กรณีศึกษา (Case Study) แปลงานวิจัย จดหมายขอทุน รับรองทรานสคริป
 • แปลจดหมาย สื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมทั้งอีเมล์ ตอบรับกับชาวต่างชาติ
 • แปลงาน ประเภทอื่นๆ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลกับทีมงานแปลเอกสาร เพื่อทราบข้อมูลที่น่าสนใจมากมายที่พร้อมให้ได้ท่านอย่างไม่จำกัด

Tags: , , , , ,

Copyright © 2024 แปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ ทุกภาษา ทุกประเภท ร. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ แปลเอกสาร.net เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ภาษา Kingtranslations.