0

แปลภาษาเกาหลี แปลเกาหลี รับแปลเอกสารเกาหลี โดย ศูนย์แปลภาษาเกาหลี

Posted by kinglis_xnthai on Jun 5, 2011 in แปลภาษา

แปลเอกสารภาษาเกาหลี และ รับรองเอกสารราชการภาษาเกาหลี

ศูนย์แปลภาษาเรา ให้บริการแปลภาษาต่างประเทศทุกภาษา เราดำเนินธุรกิจแปลภาษามานาน ท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม เรามีทีมนักแปลที่มากประสบการณ์ เคยแปลงานมาอย่างหลากหลาย เราเน้นการแปลโดยให้เจ้าของภาษาที่มีความรู้ความเข้าใจในภาษาไทยเป็นอย่างดีและ นักแปลชาวไทยที่มีประสบการณ์แปลงานและมีผลงานน่าเชื่อถือ เป็นผู้ดำเนินการแปล ผลงานที่ได้จึงมีคุณภาพตรงตามต้นฉบับทุกประการ ทางเรามีการตรวจงานก่อนที่จะส่งถึงมือท่านทุกครั้ง รับรองงานแปลทุกชิ้นมีความถูกต้อง ตรงหลักไวยากรณ์ และใช้ภาษาสละสลวย? เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานคุณภาพเยี่ยมและดีที่สุดจากเรา เราให้บริการแปลภาษา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส จีน เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น เรารับรองการส่งมอบงานให้ลูกค้าทันเวลา เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าที่จำเป็นต้องใช้งานแปลตามเวลาที่กำหนด

ศูนย์แปลภาษาเกาหลี?รับแปลเอกสาราษาเกาหลี?และภาษาอื่นๆ ทุกประเภท ด้วยประสบการณ์ยาวนาน รับจ้างแปลเอกสารเกาหลี?เป็นภาษาไทย แปลจดหมาย แปลบทเพลง แปลบทหนัง/ภาพยนตร์ สคริป แปลบทความ แปลคู่มือ แปลตำรา ภาษาไทยเป็นเกาหลีภาษาเกาหลีเป็นไทย, อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆอีกมากมาย

นอกจากบริการแปลภาษาเกาหลีแล้ว เรายังมีบริการรับพิมพ์เกาหลี รับพิมพ์ภาษาเกาหลี หรือพิมพ์อักษรเกาหลี ตามแต่ที่ท่านต้องการอีกด้วย อย่าลืมติดต่อสอบถามเราก่อนวันนี้

ตัวอย่างเอกสารแปลภาษาเกาหลี?และภาษาไทย ที่เราให้บริการแปล

 • แปลเอกสารสำคัญ แปลเอกสารรับรอง แปลเอกสารราชการ พร้อม รับรองเอกสาร
 • รับแปลสูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า
 • แปลเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิ, รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
 • แปลเอกสารคู่มือ การปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แปลเอกสารการฝึกอบรม แปลสิทธิบัตร แผ่นพับโฆษณา
 • บริการเขียน resume และจดหมายแนะนำตัว (Cover Letter)
 • แปลหนังสือเรียน ข่าวสาร แปลบทความ วิชาการ และข่าวสารภาษาต่างชาติ
 • แปลเว็บไซต์ และ เว็บเพจพัฒนาเว็บไซต์ โปรโมท
 • แปล และ แก้ไขวิทยานิพนธ์ และบทคัดย่อ กรณีศึกษา (Case Study) แปลงานวิจัย จดหมายขอทุน รับรองทรานสคริป
 • แปลจดหมาย สื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมทั้งอีเมล์ ตอบรับกับชาวต่างชาติ
 • แปลกฎหมาย รับแปลพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ
 • รับแปลใบมอบอำนาจ ทำธุรกรรมทุกประเภท รับแปลระเบียบราชการ ข้อบังคับพนักงาน
 • รับแปลระเบียบข้อบังคับ คู่มือพนักงาน รวมทั้งสัญญาการจ้างงาน
 • รับแปลคู่มือการใช้โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ไฟฟ้า Material Data Sheet
 • แปลงาน ประเภทอื่นๆ
 • แปลภาษาอื่นๆ ทุกภาษา

Tags: , , , , ,

Copyright © 2024 แปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ ทุกภาษา ทุกประเภท ร. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ แปลเอกสาร.net เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ภาษา Kingtranslations.