บริการรับแปลเอกสาร นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

Posted by kinglis_xnthai on Sep 14, 2018 in แปลภาษา |

แปลงาน

 

นิคมอุตสาหกรรมดังๆ มีหลายที่ แต่ที่เรามักจะติดหูมากเพราะเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีกว่า 800 บริษัทอีกทั้งรวมก็มีจำนวนพนักงานหลักหมื่นชีวิตทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนั้นก็คงไม่พ้น นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่เปิดตัวเมื่อปี พ.ศ. 2532 และมีบริษัทต่างชาติมากมายอาศัยอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนี้ เมื่อมีพนักงานรวมทุกบริษัทแล้วเป็นหลักหมื่น ดังนั้นกิจกรรมของพนักงานแต่ละคนก็หลากหลายด้วยเช่นกัน อาทิ เช่น การย้ายพนักงานไปประจำยังสาขาต่างประเทศ หรือการส่งพนักงานเข้าศึกษาต่อที่ต่างประเทศ การเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนพนักงานระหว่างสาขาไทยและต่างประเทศ ซึ่งนี่เป็นแค่เพียงส่วนน้อย เพราะกิจกรรมของแต่ละบริษัทอาจมากน้อยต่างกันได้ ยิ่งบริษัทที่มีสาขามากมายในต่างประเทศ และต้องการมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับสาขาต่างประเทศด้วยแล้ว ยิ่งต้องมีกิจกรรมมากกว่าบริษัทอื่นๆ ดังนั้นบริการรับแปลเอกสารตามนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ก็กลายเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูด้วยเช่นกัน เพราะเอกสารมากมายหลายประเภทที่ต้องใช้ ทำให้พนักงานแผนกที่ต้องดูแลเกี่ยวข้องไม่สามารถจัดการได้อย่างทันท่วงที จึงจำเป็นต้องมีบริษัทรับแปลเอกสารเหล่านี้เข้ามาช่วย แค่การขอวีซ่าเข้าบางประเทศสำหรับการไปประชุมยังสาขาต่างประเทศ ก็มีจำนวนมาก หากรวมๆ ทุกเอกสาร ทุกๆ กิจกรรมที่ต้องใช้บริการรับแปลเอกสารในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เรียกได้ว่าในแต่ละวันน่าจะมีหลายรายการเลยทีเดียว

 

เมื่อมีความต้องการบริการด้านนี้ บริษัทรับแปลเอกสารก็พร้อมที่จะสนองต่อความต้องการด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่า มีหลายบริษัทที่เข้ามามีบทบาทและหาฐานลูกค้าจากบริษัทใน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเหล่านี้เป็นจำนวนมาก จริงๆ แล้วแต่ละบริษัทก็มีแผนกบุคคลที่ช่วยดำเนินการด้านเอกสารเหล่านี้เช่นกัน แต่ว่าอาจจะไม่สามารถทำทุกเอกสารได้ครอบคลุม อีกทั้งการแปลเอกสารของราชการก็ต้องทำโดยผู้ชำนาญการ เนื่องด้วยเพราะเราต้องการหลีกเลี่ยงการดำเนินการซ้ำหลายๆ รอบ เพราะเสียเวลา และการเดินทางก็อาจไม่สะดวกอีกด้วย หากมีบริษัทรับแปลที่สามารถทำให้งานสะดวกราบรื่นกว่า ก็จะเป็นการดีกว่า อีกทั้งงานด้านอื่นๆ ที่พนักงานต้องทำก็มีล้นมืออีกด้วย

Tags: , ,

Comments are closed.

Copyright © 2023 แปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ ทุกภาษา ทุกประเภท ร. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ แปลเอกสาร.net เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ภาษา Kingtranslations.