แปลจีน/แปลภาษาจีน รับแปลเอกสารจีน พิมพอักษรจีน โดย ศูนย์แปลชั้นนำ

Posted by kinglis_xnthai on Jun 20, 2011 in แปลภาษา |

แปลภาษาจีน รับรองเอกสารภาษาจีน งานล่าม พิมพ์งาน

รับแปลภาษาจีน รับจ้างแปลภาษาจีน รับแปลเอกสารภาษาจีน รับแปลภาษาจีนด่วน รับแปลภาษาจีนราคาถูก เน้นงานคุณภาพ ตามที่ต้องการ แปลภาษาจีน ตามหลักไวยากรณ์ รับแปลงานภาษาจีน ด่วน รวดเร็ว จากประสบการณ์นักแปลมากกว่า 10 ปี ซึ่งสามารถทำงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีคุณภาพ ให้บริการอย่างอบอุ่น รับจ้างแปลเอกสารภาษาจีน ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน รับแปลรายงานภาษาจีน รับแปลงานวิจัยภาษาจีน หรือรับแปลวิซ่าภาษาจีน รับแปลคู่มือ รับแปลเอกสารราชการ หรือรับแปลตำราเรียนภาษาจีน เราบริการได้ครบวงจร ด้วยมาตรฐานการทำงานและความรับผิดชอบ ทำให้เราได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เรามุ่งให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดและมีส่วนช่วยส่งเสริความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจของท่านจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาบริการของเราให้ตรงตามความต้องการลูกค้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป หากต้องการความมั่นใจในงานแปลเอกสาร ต้องเราเท่านั้น

ศูนย์แปลภาษาจีน?รับแปลภาษาจีน?และภาษาอื่นๆ ทุกประเภท ด้วยประสบการณ์ยาวนาน รับจ้างแปลเอกสารจีน?เป็นภาษาไทย แปลจดหมาย แปลบทเพลง แปลบทหนัง/ภาพยนตร์?แปลเอกสารแปลบทความ แปลคู่มือ เมนูอาหาร และอีกมากมาย จากภาษาไทยเป็นจีนภาษาจีนเป็นไทย, อังกฤษ หรือ ภาษาอื่นๆ ติดต่อสอบถามกับ

นอกจากบริการแปลภาษาจีนแล้ว เรายังมีบริการรับพิมพ์จีน รับพิมพ์ภาษาจีน หรือพิมพ์อักษรจีนตามแต่ที่ท่านต้องการอีกด้วย อย่าลืมติดต่อสอบถามเราก่อนวันนี้

ตัวอย่างบริการแปลภาษาจีนของเรา

 • แปลเอกสารสำคัญ แปลเอกสารรับรอง แปลเอกสารราชการ พร้อม รับรองเอกสาร
 • รับแปลสูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า
 • แปลเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิ, รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
 • แปลงบการเงิน งบดุลงบกำไรขาดทุน รายงานผู้สอบบัญชี แปลรายงานประจำปี แปลหนังสือรับรองบริษัท
 • แปลเอกสารคู่มือ การปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แปลเอกสารการฝึกอบรม แปลสิทธิบัตร แผ่นพับโฆษณา
 • บริการเขียน resume และจดหมายแนะนำตัว (Cover Letter)
 • แปลหนังสือเรียน ข่าวสาร แปลบทความ วิชาการ และข่าวสารภาษาต่างชาติ
 • แปลเว็บไซต์ และ เว็บเพจพัฒนาเว็บไซต์ โปรโมท
 • แปลเพลง แปลเพลงสากล แปลเนื้อเพลงสากล ต่างๆ
 • แปล และ แก้ไขวิทยานิพนธ์ และบทคัดย่อ กรณีศึกษา (Case Study) แปลงานวิจัย จดหมายขอทุน รับรองทรานสคริป
 • แปลจดหมาย สื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมทั้งอีเมล์ ตอบรับกับชาวต่างชาติ
 • รับแปลหนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • แปลกฎหมาย รับแปลพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ
 • รับแปลสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ สัญญาขายฝาก จำนอง จำนำ ต่างๆ
 • รับแปลใบมอบอำนาจ ทำธุรกรรมทุกประเภท รับแปลระเบียบราชการ ข้อบังคับพนักงาน
 • รับแปล TOR / MOU คู่มือ ISO เอกสารมาตรฐานการผลิต บอจ. 1 ? 5
 • รับแปลระเบียบข้อบังคับ คู่มือพนักงาน รวมทั้งสัญญาการจ้างงาน
 • รับแปลเอกสารการแพทย์ แปลเอกสารสิทธิบัตรยา คู่มือ ฉลากการใช้ยา
 • รับแปลคู่มือการใช้โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ไฟฟ้า Material Data Sheet
 • แปลเอกสารทางทหาร สด. 43 สด.8 / สด. 9
 • แปลงาน ประเภทอื่นๆ
 • บริการอื่นๆ
 • แปลภาษาอื่นๆ ทุกภาษา

 

ทีมงานแปลเอกสารของเราได้แล้ววันนี้ เพื่อรับข้อมูลที่น่าสนใจมากมาย

Tags: , , , , ,

Comments are closed.

Copyright © 2024 แปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ ทุกภาษา ทุกประเภท ร. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ แปลเอกสาร.net เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ภาษา Kingtranslations.