จดหมายมอบอำนาจภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสาร โดย ศูนย์แปลชั้นนำ

Posted by kinglis_xnthai on Oct 10, 2012 in จดหมาย |

จดหมายมอบอำนาจภาษาอังกฤษเขียนยังไงให้ได้คุณภาพ?จดหมายมอบอำนาจ คือ การอนุญาตให้บุคคลหนึ่งมอบอำนาจทำการแทนให้อีกบุคคลหนึ่ง และการกระทำนั้นมีผลทางกฎหมาย และการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้ทำลงไป จึงเป็นของผู้มอบอำนาจเสมือนว่าได้ทำด้วยตัวเอง

จดหมายมอบอำนาจภาษาอังกฤษควรเขียนอย่างไร??? ควรระบุข้อมูลอะไรบ้างในจดหมายมอบอำนาจภาษาอังกฤษ???

เพื่อให้จดหมายมอบอำนาจภาษาอังกฤษของท่านมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ศูนย์แปลเอกสารของ เรารับรองว่าท่านจะได้จดหมายมอบอำนาจภาษาอังกฤษที่ตอบโจทย์ความต้องการและมีคุณภาพ

อยากใช้บริการแปลจดหมายมอบอำนาจภาษาอังกฤษกับเรา

Comments are closed.

Copyright © 2023 แปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ ทุกภาษา ทุกประเภท ร. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ แปลเอกสาร.net เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ภาษา Kingtranslations.