การแปลเอกสารเพื่อแจ้งเกิดบุตร

Posted by kinglis_xnthai on Aug 30, 2018 in บริการแปลเอกสาร |

 

ในปัจจุบันเด็กที่เป็นลูกครึ่ง 2 สัญชาติมีมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นสิ่งที่จะตามมาก็คือ การแจ้งเกิดตามสัญชาติที่พ่อแม่เด็กต้องการ ซึ่งกฎเกณฑ์นั้นค่อนข้างซับซ้อนและขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศด้วย แต่ที่สำคัญมากๆ ก็คือ อย่างน้อยๆ ต้องมีการใช้บริการการแปลเอกสารแจ้งเกิดบุตร เพราะว่าการแจ้งเกิดนั้นส่วนมากแล้วจะต้องแจ้งที่สถานทูตของทางฝั่งคุณแม่และคุณพ่อ แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าจะให้เด็กเกิดมามีสัญชาติเป็นประเทศอะไรด้วย ดังนั้น? การแปลเอกสารแจ้งเกิดบุตรจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทและความสำคัญมากขึ้น มีการค้นหา (Search) จาก Google มากขึ้นถึงข้อมูลต่างๆ และรวมทั้งการหาศูนย์หรือบริษัทรับแปลเอกสารที่จะเข้ามาช่วยให้การแจ้งเกิดลักษณะนี้ง่ายขึ้นด้วย ที่แน่ๆ การจะแจ้งเกิดบุตร ต้องมีการแปลใบเกิดที่โรงพยาบาลหรือสถานคลอดบุตรออกให้ ก่อนจะไปแจ้งเกิดอย่างถูกต้อง โดยทั่วไปการแจ้งเกิดในประเทศต่างๆ อาจจะไม่เหมือนกันเลย ซึ่งมันเกี่ยวพันถึงธรรมเนียมและขนบประเพณีของแต่ละประเทศนั้นๆ ด้วย อาทิ หากเด็กเกิดในเกาหลี โดยมารดาเป็นเกาหลี และมารดาไม่ได้จดทะเบียนกับบิดา

 

เด็กที่เกิดมาต้องใช้นามสกุลของมารดาเท่านั้น หากต้องการใช้นามสกุลของบิดา ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการแจ้งเกิดให้บุตร และมารดาต้องเซ็นยินยอมว่าให้บุตรใช้นามสกุลของบิดาได้? นี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ แต่หากท่านได้อ่านได้หาข้อมูลเยอะมากขึ้นจะพบว่า บางประเทศการแจ้งเกิดบุตรมีความยุ่งยากมากและกฏหมายหรือระเบียบของการแจ้งเกิดแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีกด้วย แต่การแปลเอกสารแจ้งเกิดบุตรนั้น เป็นเรื่องพื้นฐานที่บิดามารดาต้องตระเตรียมไว้ เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ฉุกละหุก เวลาที่บุตรเกิดมา จะได้ทำเอกสารได้ครบถ้วนและทันท่วงที

 

ศูนย์รับแปลเอกสารในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่แล้วจะสามารถแปลเอกสารแจ้งเกิดบุตรได้ไม่ยาก เพราะว่าแบบฟอร์มของประเทศต่างๆ มักจะไม่แตกต่างกันมากนัก การแจ้งเกิดนั้นต้องมีการตระเตรียมเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็น สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของพ่อและแม่ สำเนาทะเบียนบ้านที่ต้องการให้บุตรย้ายชื่อเข้าไปอยู่ และเอกสารอื่นๆ อีกแล้วแต่จำเป็น

 

การแปลเอกสารแจ้งเกิดบุตรเป็นเรื่องพื้นฐานที่ศูนย์แปลเอกสารมักจะได้รับงานแบบนี้เสมอ ดังนั้นทุกศูนย์การแปลเอกสารมักจะมีรูปแบบหรือเรียกว่า Form ของการแปลที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว โดยทั่วไป ศูนย์การแปลเอกสารต่างๆ มักจะมีรูปแบบการแปลแบบนี้ครอบคลุมทั่วทุกประเภท โดยเฉพาะการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน เหตุที่การแปลเอกสารเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันก็เพราะว่า การดำรงชีวิตของคนไทย (หรือคนทั่วโลก) มีการเปลี่ยนแปลงไป เรามีการเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น เรารู้จักและติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลกมากขึ้น เรามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่อยู่ต่างประเทศมากขึ้น

 

เรามีการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ภาษาและการสื่อสารมีความจำเป็นขึ้นมาทันที โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ หรือภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษ ซึ่งเข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งเรามีปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติมากเท่าไร เราก็ต้องอาศัยการแปลเอกสารมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะหากเราไม่ได้มีความรู้ความสามารถของภาษาต่างประเทศนั้นๆ อย่างแตกฉาน เราก็ต้องอาศัยศูนย์การแปลภาษา ?ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันชายไทยก็มีภรรยาเป็นชาวต่างชาติมากมาย ส่วนหญิงไทยก็นิยมมีสามีเป็นชาวต่างชาติเนื่องด้วยโอกาสในการพบปะและการสื่อสารในปัจจุบันได้อำนวยให้ความรักข้ามชาติแบบนี้เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นหากเทียบกับสมัยก่อน

รับแปลเอกสาร

ดังนั้นการแปลเอกสารก็คือเครื่องมืออย่างหนึ่งในการทำให้ความรักข้ามชาติแบบนี้สมหวัง เมื่อสมหวังในความรัก มีการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ครองคู่กัน เป็นสามีภรรยากันก็ต้องใช้การแปลเอกสารเมื่อต้องการจดทะเบียนสมรส เมื่อมีบุตรจึงต้องใช้การแปลเอกสารเช่นกัน ซึ่งก็คือการแปลเอกสารแจ้งเกิดบุตร เรียกได้ว่า การแปลเอกสาร กลายเป็นปัจจัยที่จำเป็นสำหรับบางกลุ่มคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเราไม่สามารถแปลเอกสารเองได้ หรือไม่รู้ว่าต้องใช้เอกสารใดประกอบบ้างและขั้นตอนเป็นอย่างไร เพื่อตัดปัญหาหยุมหยิมเหล่านี้ เราก็แค่ใช้บริการศูนย์การแปลภาษา ซึ่งศูนย์การแปลภาษานั้นจะช่วยให้การแปลเอกสารแจ้งเกิดบุตรของท่านสะดวกและง่ายดายขึ้นเยอะเลยทีเดียว

Tags: , ,

Comments are closed.

Copyright © 2024 แปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ ทุกภาษา ทุกประเภท ร. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ แปลเอกสาร.net เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ภาษา Kingtranslations.