0

แปลใบทะเบียนพาณิชย์ ใบทะเบียนการค้า รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์ ใบทะเบียนการค้า

Posted by kinglis_xnthai on Dec 16, 2010 in แปลใบทะเบียนพาณิชย์

รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์ แปลใบทะเบียนการค้า และแปลเอกสารราชการอื่นๆ โดย ศูนย์การแปลชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านแปลเอกสาร และรับรองเอกสาร วีซ่า กงศุล เอกสารรับรองต่างๆ และยื่นขอวีซ่า ที่สถานกงศุล

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อสอบถามบริการแปลเอกสาร ทุกประเภท ของเรา

 

บริการแปลใบทะเบียนพาณิชย์ และเอกสารทางธุรกิจอื่นๆของเรา แม่นยำ ถูกต้อง ราคาไม่แพง ตามประสาคนทำธุรกิจเหมือนกัน

การชักชวนให้เกิดการถือหุ้น การลงทุนในนธุรกิจ ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ ใบจดทะเบียนการค้า เป็นเอกสารยืนยันการมีตัวตน และมาตรฐานขององค์กร บริษัทของท่าน ที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่ง และจำเป็นจะต้องได้รับการแปล ให้ถูกต้อง แม่นยำ ได้มาตรฐาน ภาษาสละสลวย เป็นมืออาชีพ

 

หากติดต่อกับลูกค้า หรือ บางครั้ง supplier รายใหญ่ๆในต่างประเทศ บริษัท หรือ อังค์กรเหล่านั้น จะขอดูเอกสารทะเบียนพาณิชย์ หรือเอกสารดังกล่าวนี้ เพื่อดูความน่าเชื่อถือในธุรกิจของท่าน หากท่านนำเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทย ไปติดต่อ ย่อมเป็นไปไม่ได้แน่นอน เพราะทางหน่วยงานนั้นๆ ไม่สามารถเข้าใจในภาษาของเรา

รับแปลเอกสาร

หรือ หากท่านแปลใบทะเบียนพาณิชย์ ดังกล่าวด้วยตัวท่านเอง ทางองค์กรเหล่านั้น ก็ไม่อาจไว้ใจในเอกสารดังกล่าวได้ เพราะสามารถนำข้อมูลจากที่ใดมาใส่ มาสมมติความมีตัวตนของหน่วยงานท่านก็ได้

 

ดังนั้นทางทีมงานแปลเอกสารของเรา ขอเสนอบริการแปลเอกสาร แปลใบทะเบียนพาณิชย์ ดังกล่าวพร้อมรับรองคำแปล เพื่อให้ท่านนำไปยื่นได้ด้วยความมั่นใจ และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับท่านและธุรกิจของท่าน ติดต่อทีมงาน แปลเอกสารวันนี้เพื่อรับบริการแปลใบทะเบียนพาณิชย์เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ แปลครั้งเดียว สามารถเก็บไว้อ้างอิง ได้ตลอดไป จึงต้องมั่นใจว่าท่านจะเลือกบริษัทแปล ที่ดีได้มาตรฐานเช่นเรา

พร้อมให้บริการทุกท่าน ด้วยความจริงใจ เป็นกันเอง งานได้มาตรฐาน และราคาประหยัด ยุติธรรม

ตัวอย่างประเภทของเอกสารราชการอื่นๆ ที่เราให้บริการอยูู่ บริการแปลเอกสารราชการอื่นๆ ของเรา

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

 
0

แปลใบปริญญา / ใบรับรองการศึกษา รับแปลพร้อมรับรองการแปลใบปริญญา ใบรับรองการศึกษา

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อสอบถามบริการแปลเอกสาร ทุกประเภท ของเรา

รับแปลใบปริญญา ใบรับรองการศึกษา และแปลเอกสารราชการอื่นๆ โดย ศูนย์การแปลชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านแปลเอกสาร และรับรองเอกสาร วีซ่า กงศุล เอกสารรับรองต่างๆ และยื่นขอวีซ่า ที่สถานกงศุล

 

บริการแปลใบปริญญา แปลใบรับรองการศึกษา สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศของน้องๆนักศึกษาทุกท่าน พร้อมรับรองเอกสาร ด้วยความเชี่ยวชาญ

ปัจจุบันนี้การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการดำเนินชีวิต หรือ การประกอบอาชีพมากขึ้น นอกจากจบปริญญาตรีแล้ว การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ได้ถูกขยายออกไปอย่างกว้างขวาง และกระจายไปทั่วโลก การเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อยังประเทศต่างๆ มีมากขึ้นทุกปี ทั้งจากต่างประเทศ มาศึกษาต่อที่ประเทศไทย และจากประเทศไทยไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอื่นๆ เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการเปิดประเทศให้ชาวโลกรู้จักประเทศของตนมากขึ้น

แปลเอกสารวีซ่า

สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และข้อเสนอของประเทศต่างๆ เพื่อให้ชาวโลกเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศนั้น ได้ถูกหยิบยื่นให้กับผู้ที่รัก และสนใจ อาทิ ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศรัสเซีย ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศอิตาลี หรือ อีกหลากหลายทุน ขอเพียงคุณมี คุณสมบัติและความพร้อมเท่านั้น นอกจากนี้การเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศ การไปฝึกอบรม ไปดูงาน ก็มีมากขึ้นเช่นกัน เพราะธุรกิจ องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญของการขยายตลาดไปยังต่างประเทศทั่วโลก ด้วยเหตุนี้โลกที่กว้างใหญ่ไพศาลจึงได้ถูกทำให้แคบลง ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสื่อสาร การเดินทางไปประเทศต่างๆ ง่าย รวดเร็ว และ สะดวกมากขึ้น

การติดต่อเพื่อขอเดินทางเข้าประเทศ ไม่ว่ากรณีศึกษาต่อ ดูงาน ฝึกอบรม จำต้องยื่นเอกสารที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ และรับรองการแปลจากหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐาน เชื่อถือและไว้ใจได้

ซึ่งทางทีมงานแปลเอกสารของเรา ขอเสนอบริการแปลเอกสาร แปลใบปริญญา แปลใบรับรองการศึกษา จากภาษาไทยเป็นภาษาต่างๆ หรือ จากภาษาต่างๆ เป็น ภาษาไทย และรับรองการแปล เอกสารดังกล่าว อาทิ ใบเกรด ใบปริญญา ใบรับรองวุฒิการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบประกาศเกียรติคุณ หรือ อื่นๆ ตามที่ทางองค์กรหรือหน่ยงานนั้นๆ ได้แจ้งไว้ในขณะเดียวกัน ผู้ที่กำลังศึกษาต่อ ณ ประเทศต่างๆ ต้องการให้แปลเอกสารรับรองการศึกษา วุฒิการศึกษา เพื่อยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบอาชีพอื่นๆ จากภาษารัสเซียเป็นไทย รัสเซียเป็นอังกฤษ หรือ ญี่ปุ่นเป็นไทย, อังกฤษ หรือจีนเป็นไทย, อังกฤษ อีกมากมายหลายภาษา ทางทีมงานแปลเอกสารของเรายินดีให้บริการส่งเอกสารเพื่อแปล ด้วยขั้นตอนง่ายๆ สะดวก ไม่ยุ่งยาก เพียงส่งแฟกซ์ หรือ สแกนและเมล์เข้ามาถึงทีมงานของเรา

ติดต่อ ทีมงาน แปลเอกสาร เรามีทีมงานพร้อมให้บริการอย่างรวดเร็ว ฉับไว เป็นกันเอง และราคายุติธรรม

 

ทีมงาน แปลเอกสารของเราพร้อมให้บริการเสมอ ไทยเป็นอังกฤษ, อังกฤษเป็นไทย, ไทยเป็นเวียดนาม, เวียดนามเป็นไทย, ไทยเป็นรัสเซีย, รัสเซียเป็นไทย, ไทยเป็นจีน, จีนเป็นไทย, ไทยเป็นญี่ปุ่น, หรือ อีกมากมาย ที่รอให้บริการทุกท่าน

แปลพร้อม รับรองคำแปล และบริการจัดส่งเอกสารด่วนด้วยไปรษณีย์ไทย EMS หรือ พนักงานส่งเอกสาร (เก็บค่าส่งปลายทาง) หรือ ติดต่อรับเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงาน อ่อนนุช สาทร สีลม หรือ ซอยอารีย์ (พหลโยธิน)

มั่นใจในบริการ สะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย ไม่เปลืองเงิน ไม่เสียเวลา

ตัวอย่างประเภทของเอกสารราชการอื่นๆ ที่เราให้บริการอยูู่ บริการแปลเอกสารราชการอื่นๆ ของเรา

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
0

แปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลใบเปลี่ยนนามสกุล รับแปลพร้อมรับรองการแปลใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล

Posted by kinglis_xnthai on Dec 16, 2010 in แปลใบเปลี่ยนชื่อ

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลใบเปลี่ยนนามสกุล และแปลเอกสารราชการอื่นๆ โดย ศูนย์การแปลชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านแปลเอกสาร และรับรองเอกสาร วีซ่า กงศุล เอกสารรับรองต่างๆ และยื่นขอวีซ่า ที่สถานกงศุล

============================================

คำศัพท์ของทางกรมการกงสุล อาจเปลี่ยนแปลงได้ ทางเราไม่อาจอัพเดทเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา แต่งานแปลของเราจะปรับตามศัพท์ใหม่ๆ ของทางนิติกรณ์ กรมการกงสุล เสมอ

หากท่านไม่ต้องการเสียเวลา ยุ่งยาก หรือกลัวว่า จะแปลไม่ถูกต้อง ไม่มีตราประทับรับรอง เซ็นรับรองคำแปลอย่างถูกต้อง สามารถติดต่อเราให้แปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลใบเปลี่ยนนามสกุลให้ท่านได้ เรามีบริการรับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ และบริการรับรองเอกสารอื่นๆ ให้ท่าน อย่างครบวงจร

 

แปลเอกสารวีซ่า

 

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อสอบถามบริการแปลเอกสาร ทุกประเภท ของเรา

บริการแปลใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล และแปลเอกสารราชการอื่นๆ พร้อมรับรองเอกสาร กงศุล วีซ่า กระทรวงต่างประเทศ ด้วยความ ถูกต้อง แม่นยำ ฉับไว เฉพาะทาง

การเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เป็นของคู่กับความเชื่อของคนไทย ว่าจะทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้น สมหวัง ร่ำรวย มีคู่ครองที่ดี และสุดท้าย คือ ประสบความสำเร็จในชีวิต บางท่าน หรือ หลายท่าน เปลี่ยนกันหลายครั้ง เพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์กว่านี้ ทำให้เอกสารที่้ต้องนำติดตัว มีมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านต้องนำเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ไปติดต่อหน่วยงานราชการ เอกสารจำนวนมากมาย อาจทำให้ท่านสับสน ว่าต้องใช้ หรือ ไม่ต้องใช้ชุดใดบ้าง

ทางทีมงานแปลเอกสารของเรา ขอเสนอบริการแปลเอกสาร แปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลใบเปลี่ยนนามสกุล ดังกล่าว พร้อมรับรองคำแปล ด้วยบริการรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และราคาประหยัด ยุติธรรม และแนบชุด จัดชุดเอกสารดังกล่าว เพื่อให้ท่านสะดวก ในการนำไปยื่นติดต่อหน่วยงานราชการได้อย่างง่ายดาย

 

แปลเอกสารราชการ

นอกจากการแปลเอกสารใบสูติบัตร และใบเกิด เป็นภาษาอื่นใดแล้ว เอกสารที่ท่านต้องนำไปติดต่อหน่วยงานราชการอีกประเภทหนึ่ง ทำสำคญไม่น้อยกว่ากัน คือ ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ พร้อมรับรองคำแปล ตามแต่ที่ได้รับการร้องขอ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล มากกว่าหนึ่งครั้ง ก็จำเป็นต้องแนบเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุลไปด้วยตามจำนวนครั้งเช่นกัน

เปลี่ยนชื่อกันทุกคน เปลี่ยนกันหลายครั้ง ต้องแปลหมดเลยหรือเปล่าคะ

เปลี่ยนนามสกุลด้วย ไม่เหมือนกับคุณพ่อ คุณแม่ ต้องทำอย่างไรครับ

ติดต่อเรา เพื่อปรึกษา และแนะนำข้อมูล หรือ รับบริการแปลเอกสาร ได้แล้ววันนี้ ที่

 

แปลพร้อม รับรองคำแปล และบริการจัดส่งเอกสารด่วนด้วยไปรษณีย์ไทย EMS หรือ พนักงานส่งเอกสาร (เก็บค่าส่งปลายทาง) หรือ ติดต่อรับเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงาน อ่อนนุช สาทร สีลม หรือ ซอยอารีย์ (พหลโยธิน)

มั่นใจในบริการ สะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย ไม่เปลืองเงิน ไม่เสียเวลา

ตัวอย่างประเภทของเอกสารราชการอื่นๆ ที่เราให้บริการอยูู่ บริการแปลเอกสารราชการอื่นๆ ของเรา

Tags: , , , , , , , , , , , ,

 
0

แปลใบขับขี่ รับแปลพร้อมรับรองการแปลใบขับขี่

Posted by kinglis_xnthai on Dec 16, 2010 in แปลใบขับขี่

รับแปลใบขับขี่ แปลใบขับขี่สากล ใบอนุญาตขับขี่ และแปลเอกสารราชการอื่นๆ โดย ศูนย์การแปลชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านแปลเอกสาร และรับรองเอกสาร วีซ่า กงศุล เอกสารรับรองต่างๆ และยื่นขอวีซ่า ที่สถานกงศุล

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อสอบถามบริการแปลเอกสาร ทุกประเภท ของเรา

 

บริการแปลใบขับขี่ พร้อมรับรองเอกสาร การเดินทางต่างประเทศ ด้วยความแม่นยำ ประสบการณ์สูง

นอกจากทะเบียนรถยนต์แล้ว ท่านที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งเพื่อการส่วนตัว ส่วนบุคคล หรือ เพื่อธุรกิจ ในบางครั้ง หรือ หลายครั้งมีความประสงค์ที่จะขับขี่รถยนต์ด้วยตัวท่านเอง แต่จะทำอย่างไร หากใบขับขี่ที่ถือยู่เป็นภาษาไทย แปลเอกสารช่วยท่านได้ ติดต่อทีมงานแปลเอกสาร เพื่อแจ้งความจำนงค์ในการแปลใบขับขี่และรับรองการแปล เพื่อนำไปยื่นเรื่องจัดทำใบขับขี่สากล ก่อนเดินทางกับกรมการขนส่ง หรือ ไปยื่นเป็นหลักฐานยังสำนักงาน หรือ หน่วยงานราชการของประเทศต่างๆ เพื่อทำเรื่องรับรองการขออนุญาติขับขี่รถยนต์ในต่างประเทศ โดยถูกต้องตามกฎหมาย

ดังจะเห็นได้ว่าใบขับขี่ก็เป็นเอกสารสำคัญอีกประเภทหนึ่ง ที่อาจมีการร้องขอให้ท่านแปลใบขับขี่ และแนบไปด้วย หากต้องทำกิจกรรม หรือธุรกรรม เกี่ยวกับรถยนต์ หรือยานพาหนะต่างๆ เพราะบางบริษัท อาจแจ้งท่านว่า ต้องไปพำนักค่อนข้างนาน ดังนั้นจึงขอให้ทำใบขับขี่สากลไว้เป็นหลักฐาน หรือไว้พกติดตัว เพื่อความจำเป็น และความสะดวกในการทำงาน แปลเอกสารช่วยท่านได้เรารับแปลใบขับขี่ จากไทยเป็นอังกฤษ, อังกฤษเป็นไทย, ไทยเป็นอิตาลี, อิตาลีเป็นไทย, ไทยเป็นรัสเซีย, รัสเซียเป็นไทย, ไทยเป็นมาเลย์, มาเลย์เป็นไทย หรือ ภาษาอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในที่นี้ เพียงติดต่อสอบถามกับ

 

แปลงาน

มีใบขับขี่อยู่ แต่ต้องการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อไปยื่นเรื่องขอใบขับขี่สากล ไม่ทราบรับแปลพร้อมรับรองหรือเปล่าคะ/ครับ

ต้องการแปลใบขับขี่แบบชั่วคราว รับแปลหรือเปล่าคะ/ครับ

ทุกคำถาม มีคำตอบ สอบถามได้ที่ ทีมงานแปลเอกสาร แปลใบขับขี่และแปลเอกสารราชการอื่นๆ

แปลพร้อม รับรองคำแปล และบริการจัดส่งเอกสารด่วนด้วยไปรษณีย์ไทย EMS หรือ พนักงานส่งเอกสาร (เก็บค่าส่งปลายทาง) หรือ ติดต่อรับเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงาน อ่อนนุช สาทร สีลม หรือ ซอยอารีย์ (พหลโยธิน)

มั่นใจในบริการ สะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย ไม่เปลืองเงิน ไม่เสียเวลา

ตัวอย่างประเภทของเอกสารราชการอื่นๆ ที่เราให้บริการอยูู่ บริการแปลเอกสารราชการอื่นๆ ของเรา

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

 
0

แปลทะเบียนบ้าน รับแปลใบทะเบียนบ้าน ยื่นรับรองกงสุล วีซ่า จาก ศูนย์แปลชั้นนำ

Posted by kinglis_xnthai on Dec 16, 2010 in แปลทะเบียนบ้าน

รับแปลทะเบียนบ้าน และแปลเอกสารราชการอื่นๆ โดย ศูนย์การแปลชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านแปลเอกสาร และรับรองเอกสาร วีซ่า กงศุล เอกสารรับรองต่างๆ และยื่นขอวีซ่า ที่สถานกงศุล

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อสอบถามบริการแปลเอกสาร ทุกประเภท ของเรา

ตัวอย่าง การแปลทะเบียนบ้าน แบบฟอร์มทะเบียนบ้านมาตรฐาน

แบบฟอร์ม การแปลทะเบียนบ้าน ตามรายละเอียดด้านล่าง

(ขอบพระคุณ ศูนย์แปลเอกสาร คิงทรานสเลชั่น สำหรับ credit รูปภาพ)

ตัวอย่าง การแปลทะเบียนบ้าน

============================================

คำศัพท์ที่ำจำเป็น สำหรับ การแปลทะเบียนบ้าน เอง

  1. แปลทะเบียนบ้าน เจ้าบ้าน ภาษาอังกฤษ = Host
  2. แปลทะเบียนบ้าน ผู้อยู่อาศัย ภาษาอังกฤษ = Resident
  3. แปลทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้าน ภาษาอังกฤษ = House Registration
  4. เพศ ภาษาอังกฤษ = Gender
  5. ทะเบียนบ้านกลาง ภาษาอังกฤษ = Central House Registration

 

ทั้งนี้ คำศัพท์ของทางกรมการกงสุล อาจเปลี่ยนแปลงได้ ทางเราไม่อาจอัพเดทเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา แต่งานแปลของเราจะปรับตามศัพท์ใหม่ๆ ของทางนิติกรณ์ กรมการกงสุล เสมอ

หากท่านไม่ต้องการเสียเวลา ยุ่งยาก หรือกลัวว่า จะแปลไม่ถูกต้อง ไม่มีตราประทับรับรอง เซ็นรับรองคำแปลอย่างถูกต้อง สามารถติดต่อเราให้แปลทะเบียนบ้านให้ท่านได้ เรามีบริการรับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ และบริการรับรองเอกสารอื่นๆ ให้ท่าน อย่างครบวงจร

 

บริการแปลทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นขอวีซ่า และงานกงศุล ต่างๆ พร้อมรับรองเอกสาร กระทรวงต่างประเทศ ด้วยทีมงานคุณภาพ ประสบการณ์สูง เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เมื่อต้องทำวีซ่า ทะเบียนบ้านเป็นเอกสารทางราชการอีกประเภทหนึ่ง ที่ได้รับการแปลค่อนข้างเยอะ เพราะต้องแปลควบคู่กับเอกสารอื่นๆ เช่น บัตรประชาชน ใบเกิด ทีมงานแปลเอกสารของเรา รับบริการ แปลทะเบียนบ้านด่วนรวดเร็ว ทันใจ ถูกต้อง และแม่่นยำ และรับรองการแปลให้ ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทีมงานแปลเอกสารสามารถแปลทะเบียนบ้านให้ทันได้อย่างเร่งด่วน โดยส่งงานที่แปลแล้วทางเมล์ และหรือท่านสามารถติดต่อรับเอกสารแปลได้ที่สำนักงานอ่อนนุช สาทร สีลม หรือ ซอยอารีย์ (พหลโยธิน) หรือ จัดส่งด้วยพนักงานส่งเอกสาร (จัดเก็บค่าบริการปลายทาง)

นอกจากแปลทะเบียนบ้านแบบปัจจุบันทันด่วน บริการทันใจ จากไทยเป็นอังกฤษ พร้อมรับรองเอกสาร เพื่อยื่นกรมการกงสุล และติดต่อขอวีซ่ากับสถานทูตแล้ว ทีมงานแปลเอกสารมีความภาคภูมิใจเสนอบริการแปลทะเบียนบ้าน จากไทยเป็นอังกฤษ, ไทยเป็นเยอรมัน, ไทยเป็นรัสเซีย หรือ ภาษาอื่นๆ พร้อมรับรองคำแปล รับรองเอกสารแปล เพื่อนำไปยื่นที่กรมการกงสุล หรือ หน่วยงานราชการต่างๆ อีกด้วย

ติดต่อ สอบถามการส่งเอกสารให้แปล การแปลภาษา แปลเอกสาร พร้อมรับรองเอกสารแปล

 

แปลพร้อม รับรองคำแปล และบริการจัดส่งเอกสารด่วนด้วยไปรษณีย์ไทย EMS หรือ พนักงานส่งเอกสาร (เก็บค่าส่งปลายทาง) หรือ ติดต่อรับเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงาน อ่อนนุช สาทร สีลม หรือ ซอยอารีย์ (พหลโยธิน)

มั่นใจในบริการ สะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย ไม่เปลืองเงิน ไม่เสียเวลา

ตัวอย่างประเภทของเอกสารราชการอื่นๆ ที่เราให้บริการอยูู่ บริการแปลเอกสารราชการอื่นๆ ของเรา

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Copyright © 2018 แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร ราชการ ทุกภาษาทุกประเภท. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ แปลเอกสาร.net เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ภาษา Kingtranslations.