0

แปลอิตาลี/แปลภาษาอิตาลี รับแปลเอกสารอิตาลี โดย ศูนย์แปลชั้นนำ

Posted by kinglis_xnthai on Jun 20, 2011 in แปลภาษา

แปลภาษาอิตาลี รับรองเอกสารภาษาอิตาลี

 

ศูนย์แปลภาษา แปลงาน แปลภาษา  เราให้บริการด้านภาษาแบบครบวงจร  โดยเฉพาะให้บริการแปลเอกสารทุกชนิดและล่ามทุกภาษาสำหรับการเจรจาธุรกิจ การประชุมหรืออื่นๆ  ซึ่งครอบคลุมภาษาราชการทั่วโลก  รวมถึงภาษาอิตาลี  เราก็มีผู้เชี่ยวชาญภาษาอิตาลีโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นเจ้าของภาษา  มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี  สามารถแปลภาษาได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์  ใช้ภาษาสละสลวย   มีระบบการตรวจสอบข้อมูลการแปลทุกครั้งก่อนส่งงานถึงมือลูกค้า  รับแปลเอกสารทุกชนิด เช่น  บทความ เอกสารราชการ หนังสือสัญญา จดหมายส่วนตัว ธุรกิจ วิทยานิพนธ์   เอกสารสำหรับเดินทางไปต่างประเทศ  พร้อมการรับรองจาก สถานทูตกระทรวงต่างประเทศและ ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งขึ้นทะเบียน ณ กระทรวงยุติธรรม  ทีมงานของเราล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เปี่ยมประสบการณ์งานด้านภาษาในระดับมาตรฐานสากล เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาในเรื่องของภาษาต่างประเทศทุกภาษา  ด้วยงานที่มีคุณภาพ  ส่งงานตรงเวลา ราคาเป็นกันเอง จึงเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้ามาอย่างยาวนาน

รับแปลภาษาอิตาลี แปลอิตาลีเป็นไทย แปลทะเบียนสมรสภาษาอิตาลีเป็นอังกฤษ แปลหนังสือรับรองภาษาอิตาลีเป็นไทย แปลประกาศนียบัตรอิตาลี เป็นไทย หรือ จากอังกฤษเป็นภาษาอิตาลี และ เอกสารอื่นๆ อีกมากมายที่แปลโดยนักแปลเจ้าของภาษา

หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอิตาลีที่เข้าใจภาษาอิตาลีอย่างลึกซึ้ง และถ่ายทอดได้ภาษาทางการ เพื่อยื่นหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ หรือ แปลจดหมาย แปลคู่มือ บทความ และแปลเอกสาร อื่นๆให้ท่านได้ทุกประเภท ที่สื่อสารถึงผู้รับได้อย่างลึกซึ้ง สละสลวย

นอกจากบริการแปลภาษาอิตาลีแล้ว เรายังมีบริการรับพิมพ์อิตาลี รับพิมพ์ภาษาอิตาลี หรือพิมพ์อักษรอิตาลีตามแต่ที่ท่านต้องการอีกด้วย อย่าลืมติดต่อสอบถามเราก่อนวันนี้

ตัวอย่างบริการแปลภาษาอิตาลีของเรา

  • รับรองเอกสารสำคัญภาษาอิตาลี เพื่อยื่นขอวีซ่า กงสุล
  • แปลคู่มือ บทความ ระเบียบบริษัท
  • แปลบทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ ตรวจแก้แกรมม่างานต่างๆ
  • แปลจดหมายติดต่อชาวต่างชาติ
  • แปลและแต่ง resume/ Staement of Purpose / Cover Letter / Essay ต่างๆ
  • บริการพิมพ์งาน พิมพ์ดีด พิมพ์เอกสาร ทุกภาษา

ติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ วันนี้

Tags: , , , , ,

Copyright © 2018 แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร ราชการ ทุกภาษาทุกประเภท. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ แปลเอกสาร.net เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ภาษา Kingtranslations.